logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time19 بهمن 1396
پیشگیری اجتماعی، راهکار بازدارنده از وقوع جرایم
رئیس پلیس پیشگیری ناجا،پیشگیری اجتماعی را راهکار بازدارنده از وقوع طیف وسیعی از جرایم دانست و ویژگی های عدالت ترمیمی را برشمرد.
به گزارش و اعلام گروه و امت اجتماعی و مدنی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان، سردار و اسپهبد محمد شرفی رئیس و امیر پلیس و آژان پیشگیری و جلوگیری ناجا در همایش عدالت و انصاف ترمیمی پلیس و آژان پیشگیری و جلوگیری ناجا، اظهار و ابراز کرد: با توجه و تدقیق به شاخص‌های مدرن و تازه جهانی و عالمگیر یکی از تعاریف امنیت و آرامش ملی این است که اگر کشوری بتواند شرایطی مهیا و آماده سازد که به وسیله و باعث آن بتواند تهدیدات داخلی و اندرونی و خارجی و برونی را دفع کند، از ارزش‌های حیاتی و اساسی و تمامیت و تام ارضی خود در زمان و دوران صلح و جنگ پاسداری و پاس کند و مشارکت و انبازی سیاسی اتباع و پیروان خود را در بالاترین سطح حفظ کند، می‌توان گفت که امنیت و آرامش ملی آن کشور و ارض در سطح مطلوبی قرار و رسم دارد. وی ادامه و امتداد داد: اگر شرایط و اسباب موجود و حاضر را با شاخص‌های یادشده و مذکور تطبیق و برابرسازی دهیم، سطح امنیت و آرامش ملی در ایران یک پدیده و مظهر تقریبا بی‌همتا و بی مانند به شمار و رقم می‌رود. رئیس و امیر پلیس و آژان پیشگیری و جلوگیری ناجا تصریح و آشکارایی کرد: همه این اقتدار و استطاعت و امنیت و آرامش بالا، مرهون هدایت‌های حکیمانه مقام و پست معظم و بزرگ رهبری، هوشیاری و آگاهی و آمادگی و بسیج نیروهای مسلح و تفنگدار ، ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی و روحیه شهادت‌طلبانه جوانان این مرز و بوم در هر شرایطی و حضور و ظهور و مشارکت و انبازی مردم و آدم در تمام صحنه‌ها است. وی در ادامه و امتداد با اشاره و استعاره به تاثیر و اثر مشارکت و انبازی مردمی و آدمیت در امنیت، گفت: امروزه دور کردن و اجرا مجرم از اجتماع و جامعه و منزوی کردن و اجرا او دیگر مانند و بسان گذشته و پیش نمی‌تواند پاسخگوی نیاز و احتیاج جامعه و اجتماع برای پیراستن و پیرایه کژی‌های اجتماعی و مدنی باشد، بلکه این پیشگیری و جلوگیری اجتماعی و مدنی است که می‌تواند به صورت و چهره مؤثر و پایدار و استوار امنیت و آرامش جوامع انسانی را تامین کند و پلیس و آژان نیز بر این عقیده و اعتقاد است که جلب مشارکت و انبازی عمومی و عام می‌تواند به عنوان و آغاز یک متغیر اصلی و حقیقی در پیشگیری و جلوگیری اجتماعی و مدنی ایفای نقش کند. این مقام و پست ارشد و بزرگ انتظامی تاکید و ابرام کرد: آنچه با اطمینان و استظهار می‌توان گفت این است که روش‌‌های گذشته و پیش نه‌تنها به نتیجه و پاداش مطلوبی منجر و کشیده نمی‌شود، بلکه منابع و منبع ها هنگفتی را نیز از میان و بین خواهد برد و در برخی و بعضی موارد و موردها حتی نتیجه و پاداش وارونه و باژگونه نیز در پی خواهد داشت. وی خاطرنشان و اعلام کرد: برخوردهای پیشین و دیرینه در پلیس و آژان بیشتر و افزون تر از نوع سلبی و منفی بود و معاونت‌هایی همچون معاونت و نیابت اجتماعی و مدنی و پلیس و آژان تخصصی پیشگیری و جلوگیری در ساختار و قالب آن وجود و بود نداشت، ارتباطات رسانه‌ای پر قدرتی نیز در اختیار و انتخاب پلیس و آژان نبود و عدم تا بر افکار و اذهان عمومی و عام اثرگذاشته یا مباحث و گفتگوها آموزش و پرورش و پیشگیری و جلوگیری را در جامعه و اجتماع نهادینه سازد، اما در سال‌های اخیر و آخری با تفکر و استدلال نوینی که در فرماندهی و امارت سازمان و اداره حاکم و آمر شد، باز مهندسی اساسی و بنیادی در ساختار و قالب ناجا صورت و چهره گرفت و روی اخلاق و خصلت حرفه‌ای، افکار و اذهان و آموزش و پرورش کارکنان و هدایت و ارشاد افکار و اذهان عمومی و عام به صورت و چهره هدفمند کار شد. این مقام و پست ارشد و بزرگ انتظامی با اشاره و استعاره به اینکه در حال حاضر رویکرد پلیس و آژان هرچه بیشتر و افزون تر به سمت برخوردهای ایجابی و اثباتی پیش می‌رود، اظهار و ابراز کرد: این بدان معنی‌ و مفهوم است که دیگر مانند و بسان گذشته و پیش بزهکار، تنها و عزب با اجبار و اضطرار از ارتکاب و اجرا جرم بازداشت نمی‌شود، بلکه پیشنهادهایی متناسب با وضعیت و چگونگی وی به او داده می‌شود تا بتواند انجام و اجرا آن امور را جایگزین و جانشین رفتار و اقدام تبهکارانه خود کند و به زندگی و تعیش و تعاملات اجتماعی و مدنی بازگردد و جامعه و اجتماع نیز در این روند و جریان مشارکت و انبازی داشته و بر اجرای آن نظارت و بازرسی می‌کند. وی افزود: در واقع و حقیقت روش‌های مربوط و مرتبط به عدالت و انصاف ترمیمی که بر پایه و اساس مشارکت و انبازی عمومی و عام بنا شده‌اند نیز در همین راستا و راستی هستند و به جای مجازات و تادیب کیفری مانند و بسان زندان و اسارتگاه و یا جریمه و بادافره نقدی سنگین و وزین تلاش و اهتمام می‌کنند تا فرد خاطی و بزهکار یا مجرم را به سمتی هدایت و ارشاد کنند که اشتباه و خبط خود را جبران و تاوان و به صورت و چهره همزمان با تمام وجود و بود به نادرستی عمل خود پی ببرد تا از تکرار و بازگویی جرم خود برای بار دوم پرهیز و اتقا کند و از سوی دیگر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکتی جامعه و اجتماع مانند و بسان ریش‌سفیدی و انجام و اجرا مذاکره و بحث می‌توان از وقوع و اتفاق جرم پیشگیری و جلوگیری کرد. رئیس و امیر پلیس و آژان پیشگیری و جلوگیری ناجا خاطرنشان و اعلام کرد: در این روش از فرد خاطی و بزهکار خواسته و دعوی می‌شود تا به جای پرداخت و ادا خسارت و آسیب یکباره، آنچه را ویران و بایر کرده یا دچار و دستخوش آسیب و آفت ساخته با پذیرش و اجابت مسئولیت، دوباره و ازنو و به مرور و تکرار زمان و دوران مانند و بسان روز اول بازسازی و ترمیم کند. سردار و اسپهبد شرفی در پایان و آخر با بیان و تاویل اینکه عدالت و انصاف ترمیمی دارای این امتیاز و تشخیص است که امکانات گوناگونی برای مجازات و تادیب فرد خطاکار در اختیار و انتخاب دستگاه و آلت قضائی و پلیس و آژان قرار و رسم می‌دهد، تصریح و آشکارایی کرد: این موضوع و سوژه باعث و انگیزه خواهد شد در صورت و چهره برخورداری و استفاده از یک تفکر و استدلال خلاقانه بدون و بری اینکه با مجازات و تادیب کیفری راه بازگشت و اعاده مجرم به جامعه و اجتماع و زندگی و تعیش عادی و رایج را دشوار و بغرنج کنیم، بتوانیم ضمن جبران و تاوان خسارات و آسیب‌های وارده، عدم تمایل و آرزو مجرم به بزه ارتکابی را تضمین و پشتوانه و در سوی دیگر می‌توان از وقوع و اتفاق بسیاری و تکثر جرایم نیز پیشگیری و جلوگیری کرد. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها