logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time23 بهمن 1396
دخانیات؛ عامل مرگ سالانه 7 میلیون نفر در دنیا/ سالانه 55 هزار نفر در کشور فوت می‌کنند/ 10 هزار میلیارد تومان سالانه در کشور سیگار دود می‌شود
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: دخانیات عامل مرگ سالانه 7 میلیون نفر در دنیاست.
به گزارش و اعلام خبرنگار و گزارشگر حوزه بهداشت و حفظالصحه و درمان و تداوی گروه و امت علمی پزشكی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ ایرج حریرچی سخنگوی وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه صبح امروز در نشست و اجلاس خبری و مربوط که در ساختمان و بنا مرکزی وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه برگزار شد، اظهار و ابراز کرد: در حال حاضر 10 درصد از افراد بالای 18 سال دخانیات و تنباکو مصرف و استعمال می کنند، یعنی به ازای هر پنج مرد یک نفر دخانیات و تنباکو استعمال و استفاده می کند؛ همچنین و ایضاً حدود 14درصد از جمعیت و سامان کشور و ارض سیگار و قلیون استعمال و استفاده می کنند. وی ادامه و امتداد داد: 25 درصد آقایان به صورت و چهره دائمی و یا تفریحی سیگار مصرف و استعمال می کنند و متاسفانه و بدبختانه شیوع و اشاعه مصرف و استعمال دخانیات و تنباکو حدود 3.2 است که از این میزان و اندازه 4.8 پسران و2.1 از دختران سیگار مصرف و استعمال می کنند. سخنگوی وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه با اشاره و استعاره به اینکه هفت میلیون و هزارهزار نفر مردم و آدم بالای 15 سال سیگار مصرف و استعمال می کنند، افزود: حدود 100هزار نفر از افراد بین بالای 15 سال دخانیات و تنباکو مصرف و استعمال می کنند که متاسفانه و بدبختانه بیش از هفت هزار و الف ماده و جرم شیمیایی و کیمیاوی در دود سیگار شناسایی و آشنایی شده است که این مواد و ماده ها سمی 70 نوع سرطان و خرچنگ را در افراد مصرف و استعمال کننده و عامل ایجاد و ابداع می کند. وی با اشاره و استعاره به اینکه هفت میلیون و هزارهزار نفر بر اثر مصرف و استعمال دخانیات و تنباکو فوت می کنند که از این تعداد و اندازه 900 هزار و الف نفر به دلیل و بلد مجاورت و حوالی با دود سیگار است، تاکید و ابرام کرد: در کشور و ارض سالیانه حدود 55 هزار و الف نفر به دلیل و بلد مصرف و استعمال سیگار فوت می کنند و 90 درصد از سرطان و خرچنگ های ریه متاسفانه و بدبختانه ناشی و بی تجربه از مصرف و استعمال دخانیات و تنباکو بوده که دود سیگار باعث و انگیزه ایجاد و ابداع 14 نوع سرطان و خرچنگ می شود. حریرچی اظهار و ابراز کرد: سالیانه 10 هزار و الف میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن صرف خرید و ابتیاع سیگار در کشور و ارض می شود که هزینه و خرج های درمانی مستقیم ناشی و بی تجربه از مصرف و استعمال سیگار بین 20 تا 30 هزار و الف میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن و همچنین و ایضاً هزینه و خرج های غیر مستقیم آن که شامل و حاوی از دست رفتن و جارو سال های عمر، کاهش کیفیت و چگونگی زندگی و تعیش و خروج و برون از کار و خانه نشینی است مبلغی حدود 40 هزار و الف میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن است. 80 درصد از مرگ و میرها ناشی و بی تجربه از بیماری و درد های غیر واگیر و آلوده ساز حریرچی با بیان و تاویل اینکه سالیانه 80 هزار و الف میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن به دلیل و بلد مصرف و استعمال سیگار هزینه و خرج می شود، اما طرح تحول و استحاله نظام و انتظام سلامت حدود چهار هزار و الف و 800 میلیاردتومان است، ادامه و امتداد داد: متاسفانه و بدبختانه از بودجه و اعتبار طرح تحول و استحاله مبلغی حدود 10 هزار و الف میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن دود می شود و 30هزار میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن صرف هزینه و خرج های درمانی و 40 هزار و الف میلیارد و هزارمیلیون تومان و تومن درمان و تداوی های غیر مستقیم می شود که ما با آموزش و پرورش مناسب و درخور و پیشگیری و جلوگیری می توانیم جلوی بسیاری و تکثر از هزینه و خرج های تحمیلی به حوزه سلامت را بگیریم. وی ادامه و امتداد داد: حوزه بهداشت و حفظالصحه و درمان و تداوی متأثر از شرایط و اسباب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مدنی جامعه و اجتماع است، به طوریکه در برهه و پاره ای ای از زمان و دوران در این روستاها آب بهداشتی و سالم و سیستم و جهاز فاضلاب بهداشتی و سالم نبوده و مردم و آدم آن زمان و دوران دچار و دستخوش اختلالات تغذیه و اطعام ای بودند که در آن برهه و پاره ای تصمیمات استراتژیک متفاوت و دیگرسان با امروز بود. سخنگوی وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه تاکید و ابرام کرد: 80 درصد از مرگ و میرها ناشی و بی تجربه از بیماری و درد های غیر واگیر و آلوده ساز در آن زمان و دوران بوده و همچنین و ایضاً 70 درصد از بیماری و درد ها و مرگ و میرهای ناشی و بی تجربه از آن بر اثر شیوع و اشاعه عارضه و بیماری های عفونی در کشور و ارض بوده است. حریرچی ادامه و امتداد داد: در برهه و پاره ای ای از زمان و دوران با پنج دلار می توانستیم واکسیناسیون و آبله کوبی بیماری و درد هایی مثل سیاه و اسود سرفه، کزاز و دیفتری را ریشه و اصل کن کنیم، اما امروزه با همان و نیز پنج دلار باید داروهای بیمارن دیابتی را تهیه و آماده کنیم. حریرچی تاکید و ابرام کرد: در یک برهه و پاره ای ای از زمان و دوران سالیانه 25 هزار و الف نفر بر اثر تصادفات فوت می کردند که خوشبختانه این رقم امروزه به 15 هزار و الف نفر کاهش پیدا و آشکار کرده است. سخنگوی وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه با بیان و تاویل اینکه قسمتی از تخت های بیمارستانی به وسیله و باعث بیماران تصادفی اشغال و تسخیر شده اند، ادامه و امتداد داد: وقتی در جامعه و اجتماع ای طلاق و بیزاری ایجاد و ابداع می شود، شرایط و اسباب روانی و جریان برهم و آمیخته خورده و وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه مجبور است استراتژیک های درمانی تغییر و استحاله و بر اساس و اصل شرایط و اسباب تنظیم و انتظام کند. وی اظهار و ابراز کرد: در کشورهای ثروتمند و تاجر اروپایی برای نگهداری و حفاظت افراد سالمند به دلیل و بلد نداشتن خانواده و اعقاب و یا فرزندی حقوق و ادرار این افراد را قطع می کنند زیرا و برای اینکه نداشتن فرزند و آقازاده و خانواده و اعقاب باعث و انگیزه ایجاد و ابداع مشکلاتی از قبیل و جور نگهداری و حفاظت افراد سالمند در همه جای دنیا و آفاق و از جمله و تمام کشورهای ثروتمند و تاجر می شود. مهم‌ترين راهكار براى كاهش مصرف و استعمال سيگار وى با بيان اينكه مهم‌ترين راهكار براى كاهش مصرف و استعمال سيگار افزايش قيمت آن است، گفت: با افزايش قيمت قدرت و توان خريد كاهش و مصرف و استعمال آن كاهش پيدا مى كند، مطابق و برحسب تحقيقات رسمى و اعلام و آگاهانیدن سازمان و اداره بهداشت و حفظالصحه جهانى بهترين روش افزايش ماليات بر سيگار است كه اين ماليات بايد ٧٥ درصد قيمت خرده فروشى باشد. حريرچى تصريح كرد: در ايران پس از ١١ سال كه قانون و رسم كنترل مصرف و استعمال دخانيات به تصويب و ماليات بر خرده فروشى سيگار به ١٠ درصد رسيده است در حالى كه سطح مطلوب آن ٧٥ است . سخنگوى وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه با بيان اينكه ار ١٠ هزار و الف ميليارد تومان و تومن سيگار، ٥٠ درصد سود به جيب افراد سودجو و سودپرست و سرمايه داران مى رود، گفت: در كارخانه هاى سيگار حدود ٣ هزار و الف نفر مشغول و سرگرم به كار هستند اما آيا اين عاقلانه و بخردانه است كه به خاطر و حافظه اشتغال و حرفه کار ٣ هزار و الف نفر اين ميزان ضرر به كشور تحميل شود؟ در حال تكميل...
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها