logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time23 بهمن 1396
ایران در پی همکاری با سازمان‌های حقوق بشری سازمان ملل است
معاون امور بین الملل حقوق بشر گفت:ایران به دنبال تداوم همکاری با سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل جهت نیل به عدالت گسترده‌تر جهانی، صلح و غیره برای همگان هستیم.
به گزارش و اعلام گروه و امت اجتماعی و مدنی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان، کاظم غریب و بیگانه آبادی، معاون و پیشکار امور بین الملل و همکاری‌های بین امللی قضایی ستاد و قرارگاه حقوق و ادرار بشر در نشست و اجلاس دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق و ادرار بشر، با حضور و ظهور سفرای خارجی و برونی مقیم تهران در دفتر و بیاض مطالعات و بررسی ها سیاسی و بین المللی وزارت و حکومت امور خارجه و برون مرز که به نمایندگی و آژانس از لاریجانی سخنرانی و خطابه می‌کرد، متن پیام و پیغام محمدجواد لاریجانی را در این نشست و اجلاس قرائت و تلاوت کردند. متن پیام و پیغام به این شرح است: بسم الله و آفریدگار الرحمن الرحیم جمهوری اسلامی ایران، یک تجربه و آزمایش مهم سیاسی- اجتماعی و مدنی است که با پیروزی و توفیق انقلاب و اغتشاش اسلامی و با هدف ایجاد و ابداع یک نظم سیاسی- مدنی و اجتماعی دمکراتیک بر اساس و اصل عقلانیت اسلامی آغاز و ابتدا شد و طبیعی است در طول 4 دهه گذشته و پیش که با محیط‌های داخلی و اندرونی و خارجی و برونی تعامل و سروکار داشته، با چالش‌های مختلفی نیز روبرو و برابر بوده است که خود، بخشی از ماهیت و بود یک حرکت و تحرک اجتماعی و مدنی است. ایران، یک دمکراسی بی نظیر و تا در غرب آسیاست که ریشه و اصل در دین مبین و آشکارکننده اسلام، تاریخ و فرهنگ و دائره المعارف جامعه و اجتماع ایرانی و آریایی دارد. جمهوری اسلامی به عنوان و آغاز یک حکومت و امارت مردمسالار، این مساله را به رسمیت شناخته و آشنا که خواست و آرزو مردم و آدم اساس و اصل مشروعیت حکومت و امارت است. بر اساس و اصل قانون و رسم اساسی و بنیادی جمهوری اسلامی ایران، اداره و دائره کشور و ارض متکی و دل گرم به آرای عمومی و عام است و مناصب و رتبه ها عالی و بلند حکومت و امارت براساس و برپایه رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم و آدم انتخاب و تعیین می‌شوند. رهبری و امامت با رای مجلس خبرگان، اعضای مجلس خبرگان با رای مستقیم مردم، رئیس و امیر جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شورا‌های شهر و روستا و آبادی با رای مستقیم مردم و آدم انتخاب و تعیین می‌شوند. در جمهوری اسلامی ایران طی ۳۹ سال گذشته، بیش از ۳۸ انتخابات با حضور و ظهور گسترده و بسیط مردم و آدم برگزار شده است. اینکه برخی و بعضی کشور‌ها صحبت و آمیزش از نهاد‌های مردمی و آدمیت و غیرمردمی یا انتخابی و غیرانتخابی می‌کنند، موجب و سبب تعجب و بهت است، چراکه رای مستقیم و غیرمستقیم مردم و آدم در کشور و ارض جاری و روان است. عقلانیت و دمکراسی ما مبتنی و براساس بر رهیافت سکولار- لیبرال نیست، بلکه خود رهیافت جدیدی است که مبتنی و براساس بر اصول و شرعیات اسلامی است و ایران را در حوزه‌های مختلف و جوراجور به کشور و ارض پیشرفته‌ای تبدیل و تبادل کرده است. تعجب و بهت می‌کنیم از اینکه برخی‌ها صحبت و آمیزش از همزیستی می‌کنند، اما درصدد تحمیل تجربه و آزمایش دمکراسی خود هستند. همه ملت‌ها و مردم و آدم دنیا و آفاق باید آزاد و آزاده باشند تا عقلانیت و اساس و اصل زندگی و تعیش مدنی و اجتماعی خود را انتخاب و تعیین کنند. جمهوری اسلامی ایران قویا متعهد به ارتقاء و حمایت و پشتیبانی از حقوق و ادرار بشر است. این اعتقاد و ایقان ریشه و اصل در اصول، ارزش‌ها و تاریخ غنی جامعه و اجتماع دارد. سیاست و تدبیر حقوق و ادرار بشری جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که در اهداف و اصول و شرعیات منشور ملل متحد و موتلف نیز به آن تصریح و آشکارایی شده، همواره و پیوسته بر رهیافت تعامل و سروکار و همکاری و معاضدت در ارتقاء و حمایت و پشتیبانی از حقوق و ادرار بشر استوار و امین بوده، به همان و نیز میزانی که اجتناب و احتراز از تقابل و برابر و برخورد و تماس دوگانه و سیاست و تدبیر زدگی مورد و مناسبت تاکید و ابرام قرار و رسم گرفته و افسرده است. در این خصوص، ما همواره و پیوسته به دنبال و پشت تداوم و استمرار همکاری و معاضدت نزدیک و پهلو با سازوکار‌های حقوق و ادرار بشری سازمان و اداره ملل به ویژه و اختصاصی شورای حقوق و ادرار بشر برای تحقق و اجرا اهداف مشترک مان جهت نیل به عدالت و انصاف گسترده‌تر جهانی، انصاف، صلح، امنیت و آرامش و توسعه و بسط از طریق تقویت و استحکام حقوق و ادرار بشر برای همگان و جمیع هستیم. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آغاز و ابتدا به کار مکانیسم و سازوکار یو. پی. آر در شورای حقوق و ادرار بشر و با توجه و تدقیق به فراگیر و جامع بودن، غیرتبعیض آمیز بودن، غیرگزینشی بودن و وجود و رفتار و اقدام برابر آن با تمام کشور‌ها و اتکاء به گفتگو، تمامی تلاش و اهتمام خود را برای همکاری و معاضدت با این مکانیسم، موفقیت و توفیق و ارتقای آن به کار گرفته و افسرده است. این مکانیسم و سازوکار باید غنی‌تر شود و مایه و آلت تاسف و اسف است که برخی و بعضی کشور‌ها درصدد تضعیف و ناتوان سازی و بی محتوا و فحوا کردن و اجرا آن هستند. ایران برای تقویت و استحکام هرچه بیشتر و افزون تر این سازوکار، گزارش و اعلام میان و بین دوره‌ای را به صورت و چهره داوطلبانه درخصوص و بابت انعکاس و بازتاب اقدامات انجام و اجرا شده در جهت اجرای توصیه‌های پذیرفته و تصویب شده در دور دوم یو پی آر، ارائه و عرضه کرد و امیدواریم سایر کشور‌ها نیز روش مشابهی را در پیش گرفته و افسرده و پیشرفت‌های حقوق و ادرار بشری خود را به صورت و چهره میان و بین دوره‌ای گزارش و اعلام کنند. از سوی دیگر، در طول سه سال گذشته، از 3 گزارشگر و خبرنگار ویژه و اختصاصی موضوعی حق غذا، حق بهداشت و حفظالصحه و اقدامات قهری و اجباری یکجانبه جهت بازدید و دیدار از ایران دعوت و احضار کردیم و منتظر و امیدوار نهایی و آخرین شدن برنامه و پروگرام آنان هستیم. این، اضافه و افزون بر 7 گزارشگر و خبرنگار ویژه و اختصاصی موضوعی است که قبلا از ایران بازدید و دیدار کرده اند و من معتقد و باورمند هستم که شما در این موضوع و سوژه با ما موافق هستید که این یک سابقه قابل و برازنده قبول و اجابت درخصوص و بابت پذیرش و اجابت گزارشگران موضوعی در مقایسه و تشبیه با دیگر کشور‌ها است، به ویژه و اختصاصی اینکه برخی و بعضی کشور‌ها که علی الظاهر مدافع و پاسدار سازوکار‌های بین المللی حقوق و ادرار بشر هستند، از این گزارشگران استقبال و پذیرایی نکرده و یا در صورت و چهره پذیرش و اجابت آنان، محدودیت‌های قابل و برازنده توجهی را در دسترسی ایجاد و ابداع کرده اند. در طول 2 سال گذشته، نه بار با گزارشگران ویژه و اختصاصی وضعیت و چگونگی حقوق و ادرار بشر در ایران، و 4 بار با گزارشگران ویژه و اختصاصی اقلیت و کمترین ها ها، فروش کودکان و اقدامات قهری و اجباری یکجانبه در ژنو دیدار و بازدید کردیم. ایران، همچنین و ایضاً با هدف همکاری و معاضدت و تعامل و سروکار در حوزه حقوق و ادرار بشر، در تماس و ارتباط نزدیک و پهلو با کمیسرعالی حقوق و ادرار بشر و مقامات و اولیاء دفتر و بیاض وی است. در خصوص گزارشگران کشوری نیز باید اذعان و اعتراف کنم که شورای حقوق و ادرار بشر با این مکانیسم، بسیار و انبوه محدود و بسته شده و متاسفانه و بدبختانه به مجمعی برای تحمیل و پیگیری و پی جویی اغراض سیاسی تبدیل و تبادل شده است. همانگونه که در ضمیمه و الحاق قطعنامه ۱/۵ و قطعنامه ۲/۵ شورای حقوق و ادرار بشر مورخ و تاریخ نگار ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ تصریح و آشکارایی شده است، در بررسی و امعان موضوعات و مباحث حقوق و ادرار بشری باید از رهیافت‌های گزینشی، استاندارد‌های دوگانه و سیاست و تدبیر زدگی اجتناب و احتراز شده و حمایت و پشتیبانی و ارتقای حقوق و ادرار بشر مبتنی و براساس بر همکاری و معاضدت و گفتگو و سخن و ظرفیت و گنجایش سازی در کشور‌ها باشد. در همین چارچوب، گزارشگران ویژه و اختصاصی نیز ملزم و متعهد هستند اصول و شرعیات مختلفی به ویژه و اختصاصی استقلال، بی طرفی و حرفه‌ای و پیشه ای بودن و وجود را رعایت و احترام کنند و عقاید سیاسی شخصی و خصوصی خود را در ماموریت دخالت و مداخله ندهند. متاسفانه، گزارشگران ویژه و اختصاصی ایران، این اصول و شرعیات را عموما نادیده و پنهان گرفته و افسرده و بدون و بری توجه و تدقیق به دستاورد‌ها و پیشرفت‌های حقوق و ادرار بشری، به طرح ادعا‌ها و اتهامات کلی و به دور از واقعیت‌ها پرداخته و اداشده اند. با این وجود، به احترام و آبرو شورای حقوق و ادرار بشر و در فرایندی همکاری و معاضدت گرایانه و حاکی و بیانگر از تعامل، تاکنون هیات‌های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان دائم ما در ژنو و نیویورک درخصوص و بابت برخی و بعضی موضوعات و مباحث فنی و تخصصی، نشست‌هایی را با گزارشگر و خبرنگار ویژه و اختصاصی سابق و همچنین و ایضاً جهانگیر و عالمگیر برگزار کردند که متاسفانه و بدبختانه به خوبی و احسان در گزارشات منعکس و بازتابیده نشده است. به علاوه، همکاران من در ستاد و قرارگاه حقوق و ادرار بشر به گزارش‌های گزارشگران ویژه و اختصاصی و همچنین و ایضاً موضوعات و مباحث مطروحه در مکاتبات و نوشته ها آنان به طور تفصیلی پاسخ و پتواز داده اند. برخی و بعضی این سوال و استفهام را مطرح و مورد می‌کنند که چرا گزارشگر و خبرنگار ویژه و اختصاصی امکان و توانایی بازدید و دیدار از ایران را ندارد. عدم استقبال و پذیرایی ما از چنین بازدیدی، در عین تعاملاتی که همواره و پیوسته با گزارشگر و خبرنگار داشته ایم، مبتنی و براساس بر دلایل و ادله اساسی و بنیادی است. انتصاب و برگماری گزارشگر و خبرنگار ویژه و اختصاصی برای ایران در یک فرآیند سیاسی صورت و چهره گرفته و افسرده و ناموجه و بی جا است. گزارشگران نیز از ماموریت خود استفاده و استعمال تبلیغاتی کرده و ادعا‌ها و اتهامات تایید و اثبات نشده‌ای را علیه ایران مرتبا تبلیغ و آگهی و منتشر کرده‌اند. گزارشگران ویژه و اختصاصی باید برای بررسی و امعان ادعا‌ها و اتهامات، متدلوژی داشته باشند، نه این که صرفا هر آنچه را که به آنان از سوی منابع و منبع ها نامعتبر و بی اساس و رسانه‌ای ارسال و ایفاد می‌شود، منعکس و بازتابیده کنند. متاسفانه، گزارشگران در گزارشات خود از توهین و اهانت کنندگان به مقدسات اسلامی دفاع و پدافند کرده و خواهان تعطیلی احکام اسلامی شده اند و در گزارشات خود از تروریست‌ها مانند و بسان منافقان و غیره حمایت و پشتیبانی کرده‌اند که مایه و آلت شرمساری و انفعال است. علی‌رغم این که در نشست‌های تخصصی با گزارشگران ویژه و اختصاصی مقرر و معلوم شد که برابر با ماموریت آنان، پاسخ‌های ایران نیز در گزارش‌ها منعکس و بازتابیده شود تا گزارش و اعلام از نوعی توازن و برابری حداقلی برخوردار و بهره مند شود، اما متاسفانه و بدبختانه این کمترین درجه و پایه انصاف و داد را نیز رعایت و احترام نکردند. جمهوری اسلامی ایران همچنین و ایضاً تلاش و اهتمام مداومی را جهت مشارکت و انبازی مؤثر در مکانیزم گزارش و اعلام دهی سازمان و اداره ملل داشته است و در راستای اجرای قانون و رسم اساسی و بنیادی و سایر قوانین کشور و ارض و تعهّدات بین‌المللی حقوق و ادرار بشری خود، همواره و پیوسته سعی کرده است تا با مشارکت و انبازی فعّال و پرکار در امر گزارش‌دهی به نظام و انتظام ملل متحد، در عمل پایبندی خود به تعهدات مذکور را نشان و آرم دهد. در این راستا، ایران اخیرا از سومین گزارش و اعلام دوره‌ای خود درخصوص و بابت کنوانسیون حقوق و ادرار کودک و بچه و همچنین و ایضاً گزارش و اعلام دورهای در مورد و مناسبت کنوانسیون حقوق و ادرار افراد دارای معلولیت، دفاع و پدافند کرده است. خاطرنشان و اعلام می‌شود که ایران عضو بیش از ۲۲ معاهده و پیمان بین المللی مرتبط و پیوسته با حقوق و ادرار بشر است. از سوی دیگر، ایران در طول سه سال گذشته، هجده دور گفتگوی دوجانبه حقوق و ادرار بشری با ده کشور و ارض و اتحادیه و انجمن اروپا در راستای ارتقای حقوق و ادرار بشر و تبادل و تبدیل تجربیات و بهترین رویه‌ها برگزار کرده است. در همین راستا، مایلم تاکید و ابرام کنم که موانع و عایق ها عمده‌ای برای ورود و دخول به یک گفتگوی سازنده و صانع حقوق و ادرار بشری در سطح بین المللی وجود و بود دارد. اولین و آغازین مشکل، وجود و بود استاندارد‌های دوگانه است که کاملا مخرب و بنیان کن است. ممکن و امکان پذیر است گفته و فرموده شود که هدف از گفتگو، کشور و ارض مقابل و برابر است و نه سایر وضعیت‌ها؛ اما این استدلال و برهان معتبری نیست و تلف و اعتبار نظام و انتظام ملل متحد و موتلف را مخدوش و خدشه دار خواهد کرد، چراکه همه کشور‌ها برابرند و با این استدلال، برخی و بعضی کشور‌ها در موقعیت و جایگاه برابرتری قرار و رسم می‌گیرند. دوم اینکه از حقوق و ادرار بشر به عنوان و آغاز ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده و استعمال می‌شود. معضل سوم نیز تروریسم است که از طریق دفاع و پدافند از تروریست‌ها به عنوان و آغاز مدافعان حقوق و ادرار بشر، ضربه و زدن مهلکی به حیطه و چهارچوب حقوق و ادرار بشر و ارتقای آن وارد و رسیده می‌شود. رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق و ادرار بشر، یک رویکرد جامع و تام است. در کنار و پهلو حقوق و ادرار مدنی و اجتماعی و سیاسی، به حقوق و ادرار اقتصادی، اجتماعی و مدنی و فرهنگی نیز اهمیت و ابهت فراوانی و ارزانی داده شده و موفقیت‌های پایدار و استوار و دستاورد‌های ملموسی در این حوزه‌ها به دست آمده است. علاوه و اضافه بر تعاملات بین المللی، ایران به تلاش‌های خود در جهت حمایت و پشتیبانی و ارتقای حقوق و ادرار بشر در سطح داخلی و اندرونی نیز ادامه و امتداد داده است. برخی و بعضی اقدامات و فعالیت‌های ساختاری و هنجاری، در طول دوسال گذشته و پیش به شرح زیر هستند: تصویب و اجابت یا بحث و بررسی و امعان ۲۲ قانون، طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی؛ معرفی و شناسایی بیش از ۳۱ منشور تخصصی حقوق و ادرار شهروندی توسط و میانجیگری دستگاه‌های اجرایی؛ ایجاد و ابداع و راه اندازی بیش از ۱۰۰ کلینیک حقوق و ادرار شهروندی؛ ایجاد و ابداع ۷ ساختار و قالب جدید، مانند و بسان پست دستیار و پیشکار رئیس و امیر جمهوری در امور حقوق و ادرار شهروندی؛ برگزاری و انجام بیش از ۳۰ سمینار و هم اندیشی و کارگاه و آتلیه ملی با سمن ها؛ گنجاندن آموزش‌های حقوق و ادرار شهروندی در برنامه و پروگرام درسی مدارس؛ ارائه و عرضه آموزش و پرورش حقوق و ادرار شهروندی به بیش از ۵۰۰۰ قاضی و حاکم و کارمند و اداری نظام و انتظام قضایی؛ ارائه و عرضه بیش از ۴۱۰ دوره و دوران آموزشی و تحصیلی حقوق و ادرار شهروندی برای ضابطان قضائی؛ ارائه و عرضه بیش از ۱۷۰۰۰ نفر ساعت و گاهنما آموزش و پرورش حقوق و ادرار شهروندی برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی؛ ارائه و عرضه بیش از ۶۵۰۰ ساعت و گاهنما برنامه و پروگرام آموزشی و تحصیلی در زمینه و اساس حقوق و ادرار بشر و حقوق و ادرار شهروندی از طریق کانال‌های رادیویی و تلویزیونی؛ رونمائی رسمی و عرفی از نسخه و تجویز نهائی منشور حقوق و ادرار شهروندی توسط و میانجیگری رئیس و امیر محترم و ارجمند جمهوری اسلامی ایران، با هدف ارتقای حقوق و ادرار شهروندان در حوزه‌های مختلف و جوراجور که برای تمامی دستگاه‌های اجرائی، لازم و بایست الاجراء است. در همین چارچوب، خاطرنشان و اعلام می‌سازد که قانون و رسم احترام و آبرو به آزادی‌های مشروع و حلال و حفظ حقوق و ادرار شهروندی در سال ۱۳۸۳ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجابت و ۱۵ وظیفه و تکلیف اساسی و بنیادی را برای دستگاه و آلت قضایی در این زمینه، مقرر و معلوم کرد. تقریبا نیمی از دانشجویان دانشگاه‌های ما (بیش از دو میلیون و هزارهزار نفر) زن هستند، بیش از ۷۵ هزار و الف نفر از آموزشگران و اعضای هیئت و حالت علمی و بیش از ۳۱ هزار و الف نفر از کادر و چارچوب اداری و حقوق بگیر و اجرایی دانشگاه‌ها را نیز زنان تشکیل و ایجاد می‌دهند. در قوه قضائیه ۸۰۰ قاضی و حاکم زن حضور و ظهور دارند. علاوه و اضافه بر این، بیش از ۱۹۰۰۰ کارمند و اداری زن در این قوه مشغول و سرگرم به کار هستند. در تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان و اداره ها، مشاور و رایزن امور زنان و دفاتر امور زنان مستقر و استوار شده است تا نگاهی به قوانین و سیاست‌ها و اقداماتی که به حوزه زنان مربوط و مرتبط می‌شود، داشته باشند و اگر نیاز و احتیاج به اصلاح و آشتی است، فرایند‌ها را اصلاح و آشتی کنند و یا قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرائی جدیدی را پیشنهاد و اعلام دهند. تعداد و اندازه متخصصان زن نیز اکنون و الحال به بیش از ۸۰۰ هزار و الف نفر رسیده و پخته است. زنان، نقش بسیار و انبوه مهمی را در جمهوری اسلامی ایران در توسعه و بسط و پیشرفت و ارتقا جامعه و اجتماع دارند. در حال حاضر ۶۱۰۰ نشریه و جریده در کشور و ارض به ثبت رسیده و پخته اند که حدود نیمی از آن‌ها منتشر می‌شوند. از این تعداد، ۲۱۴ روزنامه و جریده و ۸۱۳ هفته نامه و جریده هستند. خبرگزاری و آژانس ها، خبرگزاری‌های تخصصی و سایت‌های خبری و مربوط نیز افزون و اضافه بر ۴۰۰ عنوان و آغاز هستند. گستره و پهنه توزیع و پخش بیش از ۳۰ درصد نشریات کشور و ارض به صورت و چهره محلی و بومی (شهرستان، استان یا چند استان همجوار) است که از این تعداد، حدود ۱۰۰۰ نشریه و جریده (نزدیک به ۱۷ درصداز کل نشریات کشور) در مناطق و منطقه ها مرزی و مربوط (بعضا به زبان‌ها یا گویش‌های محلی) انتشار و منتشر می‌یابند. طی دو سال اخیر، ۱۳۰ نشریه و جریده نیز با مدیرمسئولی زنان امکان و توانایی انتشار و منتشر یافته اند. در جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل ۲۶ قانون و رسم اساسی و بنیادی و بر اساس و اصل مفاد و فحوا قانون و رسم فعالیت و پرکاری احزاب و تشکل‌های صنفی و تخصصی و اقلیت‌های دینی، تاکنون بیش از ۲۳۰ حزب سیاسی با گرایشهای مختلف، ۴۰۰ تشکل و شکل صنفی و تخصصی و ۶۰ انجمن و باشگاه اقلیتهای دینی به ثبت رسیده و پخته و فعالیت و پرکاری می‌کنند. اقشار مختلف و جوراجور جامعه و اجتماع اعم از کارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان، مهندسین، پزشکان و زنان دارای جمعیت‌ها و احزاب مختص و خاص به خود هستند. در جمهوری اسلامی ایران به سازمان‌های مردم و آدم نهاد و اداره نیز توجه و تدقیق ویژه‌ای می‌شود. تاکنون برای بیش از ۲۵۰۰۰ سازمان و اداره مردم و آدم نهاد و اداره در سطح کشور و ارض مجوز و اجازه فعالیت و پرکاری در حوزه‌هایی نظیر و تا حقوق و ادرار بشر، محیط زیست، حقوق و ادرار اجتماعی، حقوق و ادرار زنان و کودکان، حقوق و ادرار معلولان و امور عام المنفعه صادر شده است. جمهوری اسلامی ایران همگام با پیشرفتها و دستاورد‌ها در حوزه حقوق و ادرار بشر، از ابتدای انقلاب و اغتشاش اسلامی تاکنون قربانی و بسمل نقض حقوق و ادرار بشر به طور گسترده و بسیط نیز بوده است که البته و حتماً در عزم ما در ارتقای حقوق و ادرار بشر خللی وارد و رسیده نکرده است، نظیر: شهادت ۱۷ هزار و الف نفر انسان و آدم بی‌گناه و بی تقصیر در اثر اقدامات تروریستی، شهادت بیش از ۲۰۰ هزار و الف نفر و مجروحیت بیش از ۷۰۰ هزار و الف نفر در جریان و روانی جنگ تحمیلی هشت ساله از سوی رژیم و نظام صدام، شهادت بیش از ۱۳ هزار و الف نفر در اثر کاربرد و استعمال سلاح‌های شیمیایی و کیمیاوی و مجروحیت بیش از ۱۰۰ هزار و الف نفر، شهادت بیش از ۴ هزار و الف نفر از مأموران نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد و ماده ها مخدر و تخدیرکننده و نقض گسترده و بسیط حقوق و ادرار ملت ایران در اثر تحریم‌های غیرقانونی و حرام و ظالمانه. متأسفانه جامعه و اجتماع بین المللی و مکانیسم‌های حقوق و ادرار بشری اقدام و رفتار خاصی را تاکنون برای رسیدگی و بازبینی به این جنایات گسترده و بسیط و احقاق حقوق و ادرار ملت ایران مبذول و بذل شده نداشته ‌اند. با اتکای به رویکرد ارتقایی و تعاملی که تشریح و تاویل شد، آیا به نظر شما انتصاب و برگماری گزارشگر و خبرنگار ویژه و اختصاصی برای کشوری که از لحاظ و دید دمکراتیک در منطقه و بخش کم نظیر و تا است، حکایت و افسانه از یک سیاسی کاری و کارگر ندارد؟! ما همچنان معتقدیم که انتصاب و برگماری گزارشگر و خبرنگار ویژه و اختصاصی در مورد و مناسبت وضعیت و چگونگی حقوق و ادرار بشر در جمهوری اسلامی ایران نتیجه و پاداش فرایندی غیرعادلانه، گزینشی و سیاسی است که کاملا در تقابل و برابر با اصل همکاری و معاضدت برای ارتقاء و حمایت و پشتیبانی از حقوق و ادرار بشر قرار و رسم دارد. جمهوری اسلامی ایران معتقد و باورمند است که هرگونه رهیافت سیاسی و گزینشی و اعمال و اجرا برخورد‌های دوگانه، مخالف و پادزهر ارتقاء حقیقی و باطنی حقوق و ادرار بشر است. تعیین و بازشناخت گزارشگر و خبرنگار ویژه و اختصاصی کشوری برای جمهوری اسلامی ایران که همواره و پیوسته به تعهدات حقوق و ادرار بشری خود در سطوح و سطح ها ملی و بین المللی پایبند است، غیرسازنده است. به عنوان و آغاز یک دولت و اقبال عضو سازمان و اداره ملل و معاهدات اصلی و حقیقی حقوق و ادرار بشر، جمهوری اسلامی ایران به مشارکت و انبازی کامل و تام خود در فعالیت‌ها و مشورت‌های بین المللی برای ارتقاء و حمایت و پشتیبانی از حقوق و ادرار بشر ادامه و امتداد می‌دهد. راهبرد ایران، مبتنی و براساس بر تعامل و سروکار سازنده و صانع در سطح بین المللی، چندجانبه و دوجانبه است که مدلی مناسب و درخور برای ارتقای حقوق و ادرار بشر و غنی کردن و اجرا آن است. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران معتقد و باورمند است که دستیابی و احراز به اهداف رفیع و بلند حقوق و ادرار بشری نیازمند و تهی دست احترام و آبرو متقابل و روبرو به تنوع فرهنگی، ادیان الهی، ارزش‌ها و سنن ملل و نیز خودداری و ابا از تحمیل دیدگاه‌ها و سبک زندگی و تعیش به دیگران است و باید تلاش و اهتمام نمود و بروز تا حقوق و ادرار بشر از یک کالای وارداتی، به مدلی از توسعه و بسط بومی و اهل تبدیل و تبادل شود. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها