logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time23 بهمن 1396
مردم از سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند/امکانات و تجهیزات دستگاه‌های خدمات رسان کافی نیست
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: علی‌رغم توسعه راه‌ها در کشور، تجهیزات و امکانات دستگاه‌های خدمات رسان کافی نیست و به روز نشده است.
اسماعیل نجار، رئیس و امیر سازمان و اداره مدیریت بحران و آشفتگی کشور و ارض در گفتگو و سخن با خبرنگار و گزارشگر حوزه شهری و شهرنشین گروه و امت اجتماعی و مدنی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ اظهار و ابراز کرد: با توجه و تدقیق به پیش بینی و پوز هواشناسی مبنی و حاکی بر بارش و باران برف و باران و بارش و احتمال و حدس کولاک و بوران در کشور و ارض از هموطنان درخواست و استدعا می‌شود تا از انجام و اجرا سفر‌های غیر ضروری و الزامی اجتناب و احتراز و به دستورات پلیس و آژان توجه و تدقیق کنند و در صورت و چهره ضرورت و احتیاج انجام و اجرا سفرهای زمستانی و زمستانه به زنجیر و بند چرخ و وسایل و ابزار گرمایشی مجهز و آماده باشند و حتما باک بنزین و تقطیرشده وسیله و باعث نقلیه خود را پر کنند و در طول سفر با سرعت و تعجیل مطمئنه حرکت و تحرک کنند. وی در ادامه و امتداد افزود:ما همواره و پیوسته بر اساس و اصل اخطارها و هشدارهای هواشناسی درباره و درباب ورود و دخول توده و انبوه هوای سرد به کشور و ارض به تمامی دستگاه‌های مربوطه آماده و آراسته باش می‌دهیم و این اعلام و آگاهانیدن آماده و آراسته باش بیش از حد پیش بینی و پوز هواشناسی بوده و برای سخت ترین شرایط و اسباب است. نجار و درودگر اذعان و اعتراف کرد:احتمال‌های هواشناسی همیشه و پیوسته محقق و پژوهشگر نمی‌شود و باید همه دستگاه‌ها به ویژه و اختصاصی نیروهای امدادی برای سخت ترین شرایط و اسباب آمادگی و بسیج داشته باشند. رئیس و امیر سازمان و اداره مدیریت بحران و آشفتگی کشور و ارض عنوان و آغاز کرد: ما توسعه و بسط راه‌ها را داشتیم، اما در نقطه و نشانه مقابل و برابر تجهیزات و اسباب و امکانات به روز نشده است و امکانات کافی و بسنده در اختیار و انتخاب نداریم. وی گفت: با راهداری هماهنگ و سازگار شده است تا در صورت و چهره بروز و ابراز هرگونه بحران و آشفتگی احتمالی مانند و بسان بهمن و برف و ریزش و جریان کوه نسبت و انتساب به بازگشایی و افتتاح راه‌ها اقدام و رفتار کنند، البته و حتماً در برف کولاک و بوران اخیر و آخری هم عملکرد و حاصل دستگاه‌ها خوب بود و ۵۶۰ کیلومتر معابر و گذرگاهها بزرگراهی تهران مسدود و بست نشد، اما گا‌ها رسانه‌ها نقد‌هایی می‌کنند و چه بسا بهتر بود که نیمه و شقه پر لیوان و پارچ را هم می‌دیدند. رئیس و امیر سازمان و اداره مدریت بحران و آشفتگی کشور و ارض عنوان و آغاز کرد: گا‌ها مطرح و مورد می‌شود که ستاد و قرارگاه بحران و آشفتگی متولی و مدیر و همه کار‌ه است، در صورتی که سازمان و اداره مدیریت بحران و آشفتگی وظیفه و تکلیف هماهنگی و نظارت و بازرسی را برعهده دارد. وی گفت: راهدارخانه‌ها باید از تجهیزات و اسباب لازم و بایست برخوردار و بهره مند باشند و نیروهای خود را در محل‌های مورد و مناسبت نظر مستقر و استوار کند. همچنین و ایضاً راهدارخانه‌ها باید برای روزهای برفی و برف آلود ماشین و ابزار نمک پاش داشته باشند. در شهر تهران شهرداری متولی و مدیر این کار است، اما با تشکیلات و موسسه کم نمی‌توان برف روبی کرد. نجار و درودگر افزود: امکانات همواره و پیوسته با توسعه و بسط راه‌ها پیش نرفته است و موضوع و سوژه اساسی و بنیادی در کشور و ارض کمبود و افت امکانات و تجهیزات و اسباب به دلیل و بلد اختصاص و خاص اعتبارات کم است. وی در پایان و آخر بیان و تاویل کرد: فرودگاه‌ها باید به امکانات و تجهیزات و اسباب یخ زدایی بال مجهز و آماده باشند، اما فاقد این امکانات هستند و همه این موارد و موردها نقص است و ما این موضوع و سوژه را پیگیری و پی جویی کردیم، اما مسئولان گفتند امکانات به اندازه و پیمانه کافی و بسنده وجود و بود دارد. انتهای پیام/ ناکافی بودن و وجود تجهیزات و اسباب دستگاه‌های خدمات و خدمت ها رسان در کشور و ارض به علت کمبود و افت اعتبار
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها