logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time24 بهمن 1396
شایع‌ترین دلایل ناتوانی عضلانی اسکلتی چیست؟
عضو هیئت مدیره انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی شایع‌ترین دلایل ناتوانی عضلانی اسکلتی را تشریح کرد.
به گزارش و اعلام حوزه بهداشت و حفظالصحه و درمان و تداوی گروه و امت علمی پزشكی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ امین و استوار مرادی عضو هیئت و حالت مدیره انجمن و باشگاه جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب و آفت های ورزشی در پنجمین کنگره و دندانه بین المللی دو سالانه و سالیانه انجمن و باشگاه جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب و آفت های ورزشی گفت : هدف اصلی و حقیقی این کنگره و دندانه جراحان ارتوپدی، متخصصان پزشکی و طبابت ورزشی و متخصصان مرتبط و پیوسته با پزشکی و طبابت ورزشی از جمله و تمام متخصصان توانبخشی، فیزیوتراپیست ها و سایر کارکنان مرتبط و پیوسته پزشکی و طبابت خواهند بود تا در زمینه و اساس جراحی زانو و آرتروسکوپی مفاصل و مفصل ها و تمام جوانب و جهات آسیب و آفت های ورزشی، همچنین و ایضاً در زمینه و اساس روش های درمانی محافظه کارانه و تکنیک و صنعت های جراحی و مداخلات درمانی با کمترین میزان و اندازه تهاجمی، دانش و اندیشه خود را گسترش و انبساط داده و مهارت و احاطه های جراحی خود را ارتقا و برکشی بخشند. وی ادامه و امتداد داد: میلیون و هزارهزار ها نفر در سراسر و تمام جهان و آفاق به استئوآرتریت (آرتروز) زانو مبتلا هستند که یکی از شایع‌ترین دلایل و ادله ناتوانی و بی حالی عضلانی اسکلتی محسوب می شود، مدیریت موفق و پیروز استئوآرتریت زانو به شناخت و آگاهی نشانه و آماج های اولیه، تشخیص و امتیاز دقیق و ظریف و درمان و تداوی مناسب و درخور بستگی و ارتباط دارد. این متخصص خاطرنشان و اعلام کرد: آرتروز زانو در حقیقت تخریب و انهدام و فرسایش مزمن و دیرپا غضروف مفصلی زانو است، غضروف مفصلی روی استخوان و استه های مفصل و باتفصیل زانو (پشت کشک زانو، پایین و پست استخوان و استه ران و بالای استخوان و استه درشت و بدرام نی) را می پوشاند. این غضروف در زمان و دوران بروز و ابراز آرتروز زانو دستخوش تغییراتی تدریجی می شود؛ بنابراین و ازاین رو چون استخوان و استه ها نمی توانند به سهولت و آسانی روی غضروف ناهموار و کج حرکت و تحرک کنند، استخوان و استه تحریک و آغال می شود و باعث و انگیزه زانو درد می شود. مرادی بیان و تاویل کرد: در صورتی که تخریب و انهدام غضروف مفاصل و مفصل ها که بافت و بافتن زنده‌ای هستند بیشتر و افزون تر از میزان و اندازه بازسازی و ترمیم آن باشد، زانو دچار و دستخوش آرتروز شده و به صورت و چهره آبشاری تخریب و انهدام انجام و اجرا می شود. چه راهکاری برای پیشگیری و جلوگیری از آرتروز زانو وجود و بود دارد؟ عضو هیئت و حالت مدیره انجمن و باشگاه حراحی زانو، آرتروسکپی و آسیب و آفت های ورزشی اظهار و ابراز کرد: در صورتی که تخریب و انهدام غضروف در مرحله و بار اولیه باشد امکان و توانایی درمان و تداوی آرتروز زانو وجود و بود دارد اما وقتی میزان و اندازه تخریب و انهدام بیشتر و افزون تر از حد باشد، آرتروز دیگر درمان و تداوی ندارد و فقط باید پیشگیری و جلوگیری کرد یا مانع از گسترش و انبساط آن شد که حداقل و کمینه فرد بتواند به زندگی و تعیش روزمره و روزانه خود ادامه و امتداد دهد. وی عنوان و آغاز کرد: در مراحل و مرحله ها اولیه آرتروز، حرکات و ادا ناگهانی و غیرمترقبه و نادرست و اشتباه در مفصل و باتفصیل زانو باعث و انگیزه بروز و ابراز درد و تورم و آماس در زانو می شود که اگر با دارو و دوا های ضد التهابی و یک دوره و دوران درمان و تداوی غیر جراحی و فیزیوتراپی 2 الی 3 ماهه می‌توان مشکل و ابهام آمیز را حل کرد. مرادی خاطرنشان و اعلام کرد: بیشتر و افزون تر مراجعات جوان و برنا ها به پزشک، بیماری و درد کندرو و بطی ء مالاسی یا نرم شدگی و ساییدگی غضروف کشکک زانو است که با خم کردن و اجرا زانو، صدای خش خش صدا از زانو شنیده می شود که پیش زمینه و اساس آرتروز است و با تغییر و استحاله شیوه و عشوه زندگی و تعیش و ورزش و بازی مناسب و درخور و یا درست و راست گرم کردن و اجرا بدن و روی نیاوردن سریع و برق آسا به برخی و بعضی از ورزش و بازی ها می‌توان این نوع مشکل و ابهام آمیز زانو را برطرف و رفع کرد، فیزیو تراپی و آب درمانی زیر نظر پزشک و حکیم متخصص نیز در این امر تاثیرگذار و اثرگذار است. عضو هیئت و حالت مدیره انجمن و باشگاه حراحی زانو، آرتروسکپی و آسیب و آفت های ورزشی در پاسخ و پتواز به این پرسش و استخبار که چه راهکاری برای پیشگیری و جلوگیری از آرتروز زانو وجود و بود دارد؟، بیان و تاویل کرد: برای پیشگیری و جلوگیری از زانو باید از خم کردن و اجرا طولانی و دراز مدت زانو، بالا و پایین و پست رفتن و جارو زیاد و بابرکت از پله مخصوصا پله بلندتر از حد استاندارد، بالا و پایین و پست رفتن و جارو زیاد و بابرکت در مسیرهای دارای سراشیبی و به طور کلی هر حرکتی که در زانو فشار و تنگی زیاد و بابرکت و درد ایجاد و ابداع کند باید پرهیز و اتقا کرد. مرادی افزود : عضله و گوشت چهار سر زانو را که در حقیقت مثل بالشتک زانو است باید تقویت و استحکام شود تا نیروی کمتری وارد و رسیده غضروف زانو شود و از وارد و رسیده آمدن نیروهای ناگهانی و غیرمترقبه به زانو خودداری و ابا شود. هر چند عضله و گوشت چهار سرزانو تقویت و استحکام شود احتمال و حدس بروز و ابراز آرتروز کمتر می شود. این متخصص ارتوپدی اظهار و ابراز کرد: انحراف و اعوجاج پا پرانتزی به دلیل و بلد اینکه وزن بدن از وسط زانو رد نمی شود در درازمدت ممکن و امکان پذیر است باعث و انگیزه ایجاد و ابداع آرتروز در فرد شود، البته و حتماً همه افراد دارای پای پرانتزی نیاز و احتیاج به درمان و تداوی ندارند، مگر اینکه باعث و انگیزه ایجاد و ابداع درد یا مشکل و ابهام آمیز شود، در این صورت و چهره فرد باید به پزشک و حکیم متخصص مراجعه و احاله کند تا درمان و تداوی های لازم و بایست انجام و اجرا شود. ارتباط و بستگی چاقی و اضافه وزن با آرتروز زانو عضو هیئت‌مدیره انجمن و باشگاه جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب‌های ورزشی در مورد و مناسبت ارتباط و بستگی چاقی و اضافه وزن با آرتروز زانو عنوان و آغاز کرد: افزایش و ازدیاد وزن با وارد و رسیده آوردن و اتیان نیروی زیاد و بابرکت به مفصل و باتفصیل زانو موجب و سبب ایجاد و ابداع آرتروز می‌شود که با کاهش مصرف و استعمال مواد و ماده ها غذایی و ایجاد و ابداع تحرک و تکان لازم و بایست و انجام و اجرا ورزش و بازی های مناسب و درخور می توان و استطاعت به وزن ایده و آرمان آل رسید. وی عنوان و آغاز کرد: متاسفانه و بدبختانه تعداد و اندازه کسانی که به مطب متخصص زانو مراجعه و احاله می‌کنند بیشتر و افزون تر شده است. شاید و احتمالا یکی از علل آن شیوه و عشوه زندگی و تعیش نامناسب و بیجا باشد که موجب و سبب بالارفتن وزن و ضعف عضلات اطراف و اکناف مفصل و باتفصیل زانو و در نهایت و آخر موجب و سبب باعث و انگیزه تخریب و انهدام غضروف زانو می شود، اگر می‌خواهید از آرتروز پیشگیری و جلوگیری کنید با شروع و آغاز درد در ناحیه و ارض زانو حتما به متخصص مراجعه و احاله کنند زیرا و برای اینکه در مرحله و بار ابتدایی و آغازین می توان و استطاعت تا حدودی جلوی تخریب و انهدام مفصل و باتفصیل را گرفت و مشکل و ابهام آمیز را برطرف و رفع کرد، همچنین و ایضاً درصورت احساس و عاطفه قفل شدن و یا بی ثباتی در زانو و نیز وجود و بود انحراف و اعوجاج در اندام و بدنه داشتید به پزشک و حکیم متخصص مراجعه و احاله کنید، در درازمدت انجام و اجرا ورزش و بازی هوازی و شنا می تواند به درمان و تداوی آرتروز کمک کند. گفتنی است؛ پنجمین کنگره و دندانه بین المللی دو سالانه و سالیانه انجمن و باشگاه جراحی زانو ، آرتروسکوپی و آسیب و آفت های ورزشی25 تا ۲۸ بهمن و برف 96 در مرکز و بین همایش های بین المللی جزیره و آبخست کیش با حضور و ظهور متخصصان جراحی زانو از پنج قاره و اقلیم جهان و آفاق برگزار می شود. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها