logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time24 بهمن 1396
واکنش تهیه‌کننده سینما به اختصاص جشنواره‌ای جداگانه برای فیلم اولی‌ها
ساداتیان گفت: تا زمانی که سینمای ما به قد و قواره استاندارد لازم نرسیده، رقابت فیلم اولی ها با بقیه فیلمسازان به درستی پیش نمی رود.
سیدجمال ساداتیان تهیه و آماده کننده و عامل سینما درباره و درباب برگزاری و انجام جشنواره و جشن ای مستقل و آزاد برای فیلم اولی و ارجح ها در گفتگو و سخن با خبرنگار و گزارشگر حوزه سینما گروه و امت فرهنگی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ گفت: به نظرم اتفاق و ائتلاف خوبی و احسان است، چون فیلم اولی و ارجح ها ذوق و شوق ساخت و ساختن اولین و آغازین فیلم بلند و دراز سینمایی خود را دارند و به همان و نیز نسبت و انتساب شوق و ذوق دیده و چشم شدن دارند. پس اگر جشنواره و جشن ای با چارچوب استاندارد و مدل و به درستی و پاکی برگزار شود، بهترین مکان و جا برای مانور و آزمایش و دیده و چشم شدن آنها خواهد بود. وی افزود: وقتی که قرار و رسم است فیلم اولی و ارجح ها در سینمای ما با پیشکسوت ها رقابت و هم چشمی کنند، عقب خواهند افتاد و اذیت و آزار می شوند؛ البته و حتماً این بدین معنی و مفهوم نیست و تلف که پیشکسوت های ما مانع پیشرفت و ارتقا و بهتر دیده و چشم شدن فیلم اولی و ارجح های مستعد و زرنگ هستند، بلکه سینمای ما به استاندارد و مدل و صنعتی شدن واقعی و حقیقی نرسیده و خام است. وی ادامه و امتداد داد: از سویی این صحبت و آمیزش ها لزوما درباره و درباب همه فیلم اولی و ارجح ها نیست؛ چون در همین شرایط، تعداد و اندازه اندکی و پشیزی هستند که با پیشکسوت ها و فیلم چندمی ها رقابت و هم چشمی می کنند و حتی موفق و پیروز هم می شوند. این تهیه و آماده کننده و عامل عنوان و آغاز کرد: پس تا زمانی که سینمای ما به قد و قواره استاندارد و مدل لازم و بایست نرسیده، رقابت و هم چشمی فیلم اولی و ارجح ها با بقیه و بازمانده فیلمسازان به درستی و پاکی پیش نمی رود و بهتر است جشنواره و جشن ای جداگانه و جدا برای آن ها برگزار شود. ساداتیان اذعان و اعتراف داشت: البته و حتماً فقط این اظهار و ابراز نظر من نیست؛ بلکه بسیاری و تکثر از فیلم اولی و ارجح ها هم معتقدند در سینمای کنونی اگر جشنواره و جشن ای جداگانه و جدا داشته باشند اتفاق و ائتلاف بهتری خواهد افتاد. انتهای پیام/ نظر یک تهیه و آماده کننده و عامل سینما درباره و درباب برگزاری و انجام جشنواره و جشن فیلم اولی و ارجح ها
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها