logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time24 بهمن 1396
افشای جزئیات همکاری جاسوسان دستگیر شده با موساد و سیا/ ماموریت سه گانه برای فعلان محیط زیستی
دادستان تهران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان مرتبط با یک شبکه جاسوسی توضیحات تکمیلی ارائه کرد.
به گزارش و اعلام گروه و امت اجتماعی و مدنی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ جعفری دولت و اقبال آبادی و آبادانی در تاریخ 24/11/96 در مصاحبه و صحبت با خبرنگاران اعلام و آگاهانیدن کرد: در نوزده دی ماه سال جاری و روان حسب گزارش و اعلام کتبی یکی از نهادهای امنیتی که به دادسرای شهید و کشته مقدس و اقدس ارجاع و احاله شده است، به موجب و سبب دستورات قضایی و با آغاز و ابتدا تحقیقات انجام و اجرا شده، مشخص و آشکار شد متهمان پرونده و دوسیه با هدایت و ارشاد افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت های سه گانه ای را شامل و حاوی موضوعات و مباحث زیست و تعیش محیطی، نفوذ و رخنه در جامعه و اجتماع علمی ایران و جمع آوری اطلاعات و داده ها از اماکن و امکنه حساس و احساساتی و حیاتی و اساسی کشور و ارض از جمله و تمام پایگاه و رتبه های موشکی کشور، دنبال و پشت می کرده اند. در تحقیقات انجام و اجرا شده برخی و بعضی متهمان به انجام و اجرا سفرهای متعدد و گوناگون به سرزمینهای اشغالی از جمله و تمام به منظور و غرض شرکت و کارتل در کنفرانس و اجلاس منارید که با حضور و ظهور افسر و صاحب منصب اطلاعاتی موساد در رژیم و نظام صهیونیستی برگزار شده، اقرار و ابراز و اذعان و اعتراف کرده اند که هدف کلی پروژه و برنامه مشترک سازمان و اداره سیا و موساد، ایجاد و ابداع بحران و آشفتگی در برخی و بعضی از حوزه های زیست و تعیش محیطی ایران بوده و اطلاعات و داده ها جمع آوری شده از طریق عوامل پنهان و باطن به آمریکا انتقال و جابجایی می یافته و در همین راستا و راستی دو نفر از افسران سازمان و اداره اطلاعات و داده ها آمریکا با هویت و ماهیت معلوم و آشکار در پوشش و تن پوش های مختلف و جوراجور به ایران و برخی و بعضی از استانهای کشور و ارض سفر کرده اند که از جمله و تمام اهداف آن‌ها، ایجاد و ابداع موسسه و اداره ای در قالب و شکل فعالیت و پرکاری های زیست و تعیش محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسسه و اداره در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی و طرح ریزی آمریکایی ها برای تحقق و اجرا اهداف مدنظر سرویس‌های اطلاعاتی سازمان و اداره سیا و موساد و جمع آوری اطلاعات و داده ها طبقه و اشکوبه بندی و اسیر شده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور و ارض ایجاد و ابداع شده است. حسب محتویات و مضامین پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات و ویژگیها اختصاری م.ط دارای تابعیت و تبعه سه گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان و پارتی مالی موسسه و اداره ایرانی و آریایی حیات و بود وحش بوده، و همچنین و ایضاً دیگر عضو موثر و اثربخش و مدیر این موسسه و اداره کاووس سیدامامی دارای تابعیت و تبعه مضاعف و دوبرابر کانادا و از مرتبطان اصلی و حقیقی افسراطلاعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که این افسر و صاحب منصب اطلاعاتی در سفر به ایران در منزل و جا کاووس سیدامامی استقرار و استواری داشته است. این شبکه و کانال در پوشش و تن پوش اجرای پروژه و برنامه های علمی و زیست و تعیش محیطی نسبت و انتساب به جمع آوری اطلاعات و داده ها مورد و مناسبت نیاز و احتیاج اقدام و رفتار کرده است. طبق تحقیقات انجام و اجرا شده اعضای این شبکه و کانال در برخی و بعضی از مناطق و منطقه ها استراتژیک کشور و ارض تعدادی و برخی دوربین و تلسکوپ در ظاهر و آشکار برای رصد امور زیست و تعیش محیطی نصب کرده بودند که در واقع و حقیقت پوششی برای رصد فعالیت و پرکاری های موشکی کشور و ارض بوده و تصاویر و پرتره ها و اطلاعات و داده ها ثبت شده را برای بیگانگان و اغیار ارسال و ایفاد می کردند. دادستان و مدعی العموم تهران افزود: پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه و عرضه اسناد و اطلاعات و داده ها موجود و حاضر به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجوی خود برای پاسخ و پتواز به سوالات، فرصتی درخواست و استدعا کرده بود که مورد و مناسبت پذیرش و اجابت قرار و رسم گرفته و افسرده اما پس از مراجعه و احاله متهم و در به محل نگهداری و حفاظت خود در بازداشتگاه، با تدارک و آمادگی مقدمات، در سرویس و خدمت بهداشتی و سالم اقدام و رفتار به خودکشی و انتحار کرد. جعفری دولت و اقبال آبادی و آبادانی در این خصوص اعلام و آگاهانیدن داشت: به محض اطلاع و آگاهی دادستان، قاضی و حاکم ویژه و اختصاصی امور جنایی به زندان و اسارتگاه اعزام و ارسال و ضمن بررسی و امعان موضوع، پرونده و دوسیه قضایی تشکیل و ایجاد و مقرر و معلوم شد در انجام و اجرا تحقیقات از تمام مطلعان موضوع و سوژه تسریع و سرعت شود. همچنین و ایضاً به خانواده و اعقاب متوفی و مرده اطلاع و آگاهی رسانی شده و پس از مشاهده و دید جسد توسط و میانجیگری همسر و برابر و برادر و اخوی متوفی، علی رغم عدم درخواست و استدعا ایشان برای کالبدشکافی، با تاکید و ابرام دادستان و مدعی العموم تهران کالبدشکافی و تشریح انجام و اجرا و مقرر و معلوم شد جسد جهت تدفین در اختیار و انتخاب خانواده و اعقاب متوفی و مرده قرار و رسم گیرد. اطلاعات و داده ها تکمیلی متعاقبا اعلام و آگاهانیدن خواهد شد. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها