logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time24 بهمن 1396
50 درصد حوادث ناشی از کار در حوزه ساختمان است
مانی فر با اشاره به اینکه 50 درصد حوادث ناشی از کار در حوزه ساختمان است گفت:ارتقای شاخص‌های ایمنی كارگاه‌های ساختمانی در همكاری مشترك دانشگاه تهران و وزارت راه وشهرسازی به مرحله اجرا رسيده است.
به گزارش و اعلام گروه و امت اقتصادی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان و برنا ، حامد مانی‌فر در نشست و اجلاس خبری و مربوط با اشاره و استعاره به جشنواره و جشن نشان و آرم تعالی و برتری سلامت، ایمنی و اطمینان و محیط زیست و تعیش (HSE) بیان و تاویل کرد: این جشنواره و جشن به عنوان و آغاز اولین و آغازین فعالیت و پرکاری و رویداد و اتفاق انجام و اجرا شده با نگاه و تماشا ترویجی در خصوص HSE عملیاتی و در مرحله و بار اجرا و ادا قرار و رسم گرفته و افسرده است. مدیرکل دفتر و بیاض مقررات ملی ساختمان و بنا وزارت و حکومت راه و شهرسازی در ادامه و امتداد پیوند و اتصال حوزه اجرایی و علمی در این رویداد و اتفاق را از مهمترین ویژگی‌های جشنواره و جشن HSE دانست و گفت: قطعا پیوند و اتصال دستگاه و آلت اجرایی کشور و ارض (وزارت راه و شهرسازی) و حوزه علمی و تولید و پدیدآوری دانش و اندیشه (دانشگاه تهران) از مهمترین و قوی ترین ویژگی‌های جشنواره و جشن فوق در کشور و ارض به شمار و رقم می‌رود که باید مورد و مناسبت توجه و تدقیق قرار و رسم گیرد. مانی فر ادامه و امتداد داد: خوشبختانه این اقدام و رفتار دارای پشتوانه‌ و اعتبار علمی قوی است که با انجام و اجرا فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی معتبری از سال‌ها قبل از سوی دانشگاه تهران آغاز و ابتدا شده و امروز می‌بینیم که خروجی و برون داد معتبری نیز به همراه و دوست داشته است. وی در ادامه و امتداد ضمن ابراز و افشا خرسندی و بی نیازی نسبت و انتساب به اینکه امروز دستگاه و آلت اجرایی نتیجه و پاداش فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی و مطالعاتی دانشگاه را در امور خود ملاک و ارباب عمل قرار و رسم داده است گفت: امید و آرزو داریم این روند و جریان در تمامی سطح اجرایی کشور و ارض ترویج و ابلاغ و در سال‌های اتی نیز تداوم و استمرار داشته باشد. تعیین و بازشناخت معیارهای ارزیابی و برآورد کارگاه‌های ساختمانی این مقام و پست مسئول اضافه و افزون کرد: طی این فرآیند معیارهای ارزیابی و برآورد کارگاه‌های ساختمانی طی اقدامی مطالعاتی و علمی از سوی دانشگاه تهران استخراج و استحصال و ضرایب و امتیازهای لازم و بایست آن نیز از سوی این نهاد و اداره دانشگاهی و آکادمیک به دست آمد. مانی فر خبر داد: همچنین و ایضاً در این حوزه نرم‌افزاری تحت عنوان و آغاز نشان و آرم تعالی و برتری HSE نیز از سوی دانشگاه تهیه و آماده و طراحی و طرح ریزی شد که امروز نتیجه و پاداش ارزیابی و برآورد کارگاه‌ها ضمن قرار و رسم گیری در این نرم‌افزار مشخص و آشکار و با یکدیگر مقایسه و تشبیه می‌‌شود. وی با بیان و تاویل اینکه کار نشان و آرم تعالی و برتری HSE یک فرایند ارزیابی و برآورد است و یک فرایند بازرسی نیست، تصریح و آشکارایی کرد: در نگاه و تماشا بازرسی کارگاه‌های ساختمانی را مورد و مناسبت رصد قرار و رسم می‌دهیم و تنها و عزب اشکالات آن‌ها را می‌نویسیم و بعد از بابت و از نقص‌ها و کاستی‌ها که در این کارگاه‌ها از نظر ایمنی و اطمینان وجود و بود دارد، به آن‌ها تذکر و تذکره می‌دهیم. مدیرکل دفتر و بیاض مقررات ملی ساختمان و بنا افزود: در نگاه و تماشا ارزیابی و برآورد بررسی و امعان از کارگاه و آتلیه ساختمانی با جزئیات بیشتری انجام و اجرا می‌شود که نتایج ارزیابی و برآورد به کارفرمایان و صاحبان کارگاه‌های ساختمانی منعکس و بازتابیده و راهکار‌ها برای رفع این نقص‌ها به آن‌ها داده می‌شود. وی با اشاره و استعاره به تفاوت و اختلاف بین این دو نگاه و تماشا و جنبه و جهت ترویجی و آموزشی و تحصیلی ارزیابی و برآورد گفت: در این فرآیند کارگاه‌های ساختمانی مکررا مورد و مناسبت ارزیابی و برآورد و پایش قرار و رسم می‌گیرند و روند و جریان افزایش و ازدیاد ضرایب ایمنی و اطمینان خود را دادمه می‌دهند که در این فرآیند مراحل و مرحله ها مختلفی را طی خواهیم کرد و امتیاز و تشخیص کارگاه‌های ساختمانی که مورد و مناسبت ارزیابی و برآورد قرار و رسم می‌گیرند، استخراج و استحصال می‌شود و با توجه و تدقیق به این امتیاز و تشخیص مشمول دریافت و بدست آوردن تقدیرنامه یا نشان و آرم تعالی و برتری HSE قرار و رسم می‌گیرند. مانی فر با بیان و تاویل اینکه نشان و آرم تعالی و برتری HSE از درجه و پایه بندی‌های مختلفی تشکیل و ایجاد شده و شامل و حاوی تک ستاره و اختر تا هفت ستاره و اختر است، اظهار و ابراز کرد: با توجه و تدقیق به امتیازی که کارگاه‌های ساختمانی دریافت و بدست آوردن می‌کنند، نشان و آرم تعالی و برتری به آن‌ها تعلق و دل بستگی می‌گیرد. وی با تاکید و ابرام بر اینکه ایمنی و اطمینان در ساخت و ساختن و ساز یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حوزه ایمنی و اطمینان مطرح و مورد است، بیان و تاویل کرد: ۴۸ تا ۵۰ درصد حوادث و اتفاقات ناشی و بی تجربه از کار در حوزه ساختمان و بنا است و کارگاه‌های ساختمانی بیشترین و زیادترین خسارت‌ها را در حوزه فعالیت‌های ساختمانی به خود اختصاص و خاص می‌دهند. مدیرکل دفتر و بیاض مقررات ملی ساختمان و بنا تصریح و آشکارایی کرد: دلیل و بلد این موضوع و سوژه تعدد و بسیاری کارگاه‌های ساختمانی در سطح مختلف و جوراجور و استفاده و استعمال از افراد فاقد صلاحیت و اهلیت در آن‌ها بیشترین و زیادترین دلیل و بلد بر خسارت‌های ناشی و بی تجربه از حوادث و اتفاقات ساختمانی به شمار و رقم می‌رود. وی با اشاره و استعاره به حضور و ظهور داوطلبانه کارگاه‌های ساختمانی در فرایند ارزیابی و برآورد نشان و آرم تعالی و برتری HSE گفت: کارگاه‌های ساختمانی پیش از این از حضور و ظهور بازرسان خشنود و بشاش نبودند، اما وقتی رویکرد را از بازرسی به ارزیابی و برآورد تغییر و استحاله می‌دهیم، کارگاه‌های ساختمانی خود داوطلب و داوخواه ارزیابی و برآورد می‌شوند. مانی فر ادامه و امتداد داد: با ارزیابی و برآورد کارگاه‌های ساختمانی می‌توانیم خروجی و برون داد مجموع و تمام این ارزیابی‌ها را داشته باشیم، سپس نسبت و انتساب به بیشترین و زیادترین اشکالات اطلاع و آگاهی کسب و نسبت و انتساب به رفع آن‌ها اقدام و رفتار کنیم. وی در مورد و مناسبت نتایج ارزیابی و برآورد کارگاه‌های ساختمانی بیان و تاویل کرد: ارزیابی‌ها در محور‌های محیط زیست، سلامت و ایمنی و اطمینان بوده که در محور و آسه محیط زیست و تعیش بیشترین و زیادترین کسر امتیاز و تشخیص را در بخش انرژی و توان و مصرف و استعمال آن داشتیم و کارگاه‌های ساختمانی نسبت و انتساب به مصرف و استعمال انرژی و توان در ساخت و ساختن و ساز، توجه و تدقیق به کاهش مصرف و استعمال انرژی و توان و بهینه کردن و اجرا آن توجه و تدقیق لازم و بایست را ندارند.لازم به ذکر است اولین و آغازین جشنواره و جشن نشان و آرم تعالی و برتری ایمنی، بهداشت و حفظالصحه و محیط زیست، ۵ تا ۷ اسفند و اسپند 1396 برگزار می‌شود. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها