logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time24 بهمن 1396
احزاب به مسائل اجتماعی نیز ورود کنند
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در نشست با شوراها، تشکل‌های مردمی، نمایندگان احزاب، نخبگان و کار آفرینان استان کرمان، حول محور گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی صحبت کرد.
به گزارش و اعلام خبرنگار و گزارشگر گروه و امت استان های باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان و برنا از کرمان معصومه و پاک ابتکار و ابداع دراجتماع نخبگان و اعیان وکارآفرینان ونمایندگان تشکل‌های مردمی و آدمیت استان در تالار و ایوان اجتماعات شهید و کشته مرتضوی استانداری و دارالحکومه کرمان گفت: ما برای پیشبرد مسائل اجتماعی و مدنی در زمینه و اساس خانم‌ها و خانواده، وضعیت و چگونگی محیط زیست و تعیش و اشتغال و حرفه کار نیازمند و تهی دست برنامه و پروگرام ریزی صحیح و حقیقی در استان هستیم. وی افزود: تفاهم و درک نامه‌ای با استان تفاهم و درک نامه و جریده درخصوص و بابت برنامه و پروگرام توسعه و بسط خانواده و اعقاب وزن داشتیم که در همه کشور و ارض آن را امضا و توشیح کنیم، این یکی از برنامه‌های مهم در زمینه و اساس خانواده و اعقاب و زنان است. ابتکار و ابداع با اشاره و استعاره به اینکه یکی از ابعاد مهم در دولت و اقبال قانونمند و توانمند و توانا کردن و اجرا مشارکت و انبازی مردم و آدم در قالب و شکل سازمان‌های مردم و آدم نهاداست، اظهار و ابراز کرد: دولت و اقبال باید خصوصی سازی کند و جایی لازم و بایست است کار را به مردم و آدم بسپارد. رئیس و امیر حفاظت و حراست محیط زیست و تعیش کشور و ارض تصریح و آشکارایی کرد:ما از نزدیک و پهلو با آسیب‌های استان آشنا و انیس شدیم، خیریه‌های توانمند، تشکل‌های مردمی و آدمیت برای آموزش و پرورش و مهارت و احاطه افزایی نقش اساسی و بنیادی دارند ودولت باید جهت دهی کند. وی سپس افزود:در مسائل مختلف و جوراجور مشکل و ابهام آمیز این بود که دولت و اقبال بیش از حد ورود و دخول پیدا و آشکار کرد در حالیکه در همه جای دنیا و آفاق دولت و اقبال زیر ساخت‌ها وفضای امن را فراهم و آماده می‌کند، مردم و آدم نیز باید آینده و آتی نگری و مطالبه و ادعا گری داشته باشند که در کشورما دولت و اقبال یازدهم و دوازدهم این جهت گیری را درحمایت از تشکل‌های مردم و آدم نهاد و اداره دارد. ابتکار و ابداع با اشاره و استعاره به اینکه احزاب و تشکل‌ها می‌تواند در جهت کار آفرینی موثر و اثربخش باشد گفت:احزاب و تشکل‌ها همچنین و ایضاً می‌توانند در اشتغال و حرفه کار پایدارو روستایی و دهاتی موثر و اثربخش باشند، دانشگاهیان و نخبگان و اعیان نیز باید بحث توان و استطاعت افزایی را ایجاد و ابداع کنند تا ما بتوانیم اشتغال و حرفه کار پایدار و استوار را داشته باشیم. معاون و پیشکار رئیس و امیر جمهور و توده اظهار و ابراز داشت:بحث توانمند و توانا سازی در حوزه اشتغال و حرفه کار از برنامه‌هایی است که ما داریم، کار آفرینی در حوزه‌های محیط زیست و تعیش یعنی مشاغل و شغل ها سبز، فاز دوم تاب آوری مقابله و تطبیق با آسیب‌ها، قانون و رسم و دستور و گرامر العمل دولت و اقبال دوازدهم است که ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی و کلیدی را زنان بر عهده و تقبل بگیرند. وی گفت:یکی از مسائل بعدی و آتی که مهم است موضوع و سوژه سلامت جامعه و اجتماع که ریشه و اصل در سلامت خانواده و اعقاب دارد، ما گفت: وگوی ملی خانواده‌ها را شروع و آغاز کرده ایم که ضرورت و احتیاج کنونی جامعه و اجتماع ماست و باید از درون و اندر خانواده و اعقاب شروع و آغاز کنیم و بسیار و انبوه هم مورد و مناسبت استقبال و پذیرایی قرار و رسم گرفته و افسرده است. ابتکار و ابداع اظهار و ابراز کرد:احزاب علاوه و اضافه برنگاه سیاسی، باید نگاه و تماشا اجتماعی و مدنی هم داشته باشند، امروز محیط زیست و تعیش از عواملی است که پیش برنده و بران است چرا که آسیب و آفت دیدن و رویت محیط زیست و تعیش باعث و انگیزه پدیده و مظهر مهاجرت و جلای وطن و خالی و پوچ شدن روستا‌ها و در نتیجه و پاداش آن ایجاد و ابداع حاشیه و دامن نشینی می‌شود که خود بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به دنبال و پشت می‌آورد. رئیس و امیر حفاظت و حراست محیط زیست و تعیش کشور و ارض تصریح و آشکارایی کرد:توجه به روستا و آبادی و اشتغال و حرفه کار و توانمند و توانا سازی و تاب آوری در روستا‌ها برای ما بسیار و انبوه مهم است. ابتکار و ابداع با اشاره و استعاره به اینکه درصد بیکاری زنان تحصلیکرده در استان کرمان دو برابر بیکاری مردان است اظهار و ابراز داشت: این نرخ در کشور و ارض و حتی در برخی و بعضی از استان‌ها بیشتر و افزون تر است. وی تصریح و آشکارایی کرد: بانوان باید در مسائل اشتغالی غیر سنگین و وزین مانند و بسان فناوری‌های نوین و تازه و کارآفرینی‌های متعدد و گوناگون مشغول و سرگرم شده و دو لت زیر ساخت و ساختن و بستر این مسائل را فراهم و آماده کند. معاون و پیشکار رئیس و امیر جمهور و توده ابراز و افشا کرد: طرح گفتگوی ملی خانوادگی و فامیلی که یکی از زیر مجموعه‌های آن گفتگوی بین نسلی است باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود که مقدمات و مبادی ان انجام و اجرا شده است. وی بر شنیدن و استماع صدای همه نسل‌ها به ویژه و اختصاصی دهه هفتادی‌ها که با پیشرفت‌های دیجیتالی امروز اندکی و پشیزی نگرش و تماشا متفاوت و دیگرسان نسبت و انتساب به گذشتگان دارند تاکید و ابرام کرد وبیان داشت: این موضوع و سوژه در این طرح دیده و چشم شده است، دولت و اقبال به تنهایی و اعتزال نمی‌تواند کار کند ونیاز به مشارکت و انبازی ومطالبه گری مردم و آدم دارد. حمیدرضا رشیدی رییس دانشگاه علوم و حقایق پزشکی و طبابت نیز دراین جلسه و اجلاس با اشاره و استعاره به تدوین و تالیف سند سلامت زنان استان کرمان گفت:: با توجه و تدقیق به اینکه جمعیت و سامان استان کرمان ۳ میلیون و هزارهزار و ۲۰۰ هزار و الف نفر است و نیمی از آنان را زنان تشکیل و ایجاد می‌دهند پس سلامت زنان نیاز و احتیاج به توجه و تدقیق بیشتری دارد. وی افزود: مرگ و میر زنان در برخی و بعضی از گروه‌های سنی کمتر از مردان است، اما زنان آسیب و آفت پذیرتر هستند. رشیدی اظهار و ابراز کرد: هدف از تدوین و تالیف این سند، حفظ و ارتقای سلامت زنان استان کرمان در ابعاد جسمی روانی و جریان معنوی و باطنی و اجتماعی و مدنی و ارتقای سلامت زنان استان کرمان در راستای ارزش‌های متعالی و بلند نظام و انتظام جمهوری اسلامی ایران و تلاش و اهتمام در جهت رفع موانع و عایق ها اجتماعی و مدنی فرهنگی و سیاسی است. رشیدی گفت: بیشترین و زیادترین درصد اعتیاد و خوگیری زنان در کشور و ارض در استان خراسان، تهران و کرمان است و علت آن وجود و بود دیدگاه‌های نادرست و اشتباه در جامعه و اجتماع در خصوص اعتیاد و خوگیری زنان، ضعف برنامه‌های مبارزه با مصرف و استعمال مواد، آسیب‌های اجتماعی، نقص و کمبود و افت قوانین حمایتی در حوزه زنان و دسترسی محدود و بسته به خدمات و خدمت ها درمانی ترک اعتیاد و خوگیری است. وی اظهار و ابراز داشت: بیشترین و زیادترین علت مرگ و میر در زنان به علت بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، مواد و ماده ها مخدر و تخدیرکننده و بیماری‌های روحی و روحانی و روانی و جریان و بیماری‌های تنفسی است. رئیس و امیر دانشگاه علوم و حقایق پزشکی و طبابت کرمان تصریح و آشکارایی کرد: هرچقدر دانشگاه علوم و حقایق پزشکی و طبابت تلاش و اهتمام کنند تنها و عزب ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌تواند ایفای نقش کنند و نیاز و احتیاج به همکاری و معاضدت سازمان‌های مختلف و جوراجور برای بالا بردن و جا این درصد است. محمدجواد فدایی و برخی معاون و پیشکار استاندارکرمان نیزدر این جلسه و اجلاس گفت: استان کرمان جز استان‌هایی بوده است که به دنبال و پشت روش‌های نو و تازه برای توسعه و بسط بوده است و در زمان و دوران استانداری و دارالحکومه رزم حسینی هم همین رویه و پهنه را دنبال و پشت می‌کند. وی افزود: به خصوص در بحث معین‌های اقتصادی برای توسعه و بسط مناطق و منطقه ها مختلف و جوراجور استان کار‌های خوبی و احسان شده است هرچند و اگرچه علی رغم اینکه دولت و اقبال امکاناتی را در اختیار و انتخاب قرار و رسم داده است، ولی تناقض‌هایی وجود و بود دارد که توسعه و بسط انجام و اجرا نمی‌شود و یا کند انجام و اجرا می‌شود. فاطمه السادات حسینی مدیر کل امور بانوان و خانواده و اعقاب استانداری و دارالحکومه کرمان نیز دراین جلسه و اجلاس از رتبه و اشل برتر و اعلی مشارکت و انبازی اقتصادی بانوان کرمان در کشور و ارض خبرداد وگفت: ما طرح‌های ملی داریم که می‌تواند برای سایر استان‌ها مطرح و مورد شود و زنان همان و نیز طور که تاثیر و اثر گذاری و تاثیر و اثر پذیری در پیروزی و توفیق انقلاب و اغتشاش داشته باشند در ادامه و امتداد انقلاب و اغتشاش هم داشته باشیم. وی تصریح و آشکارایی کرد: طرح صبا بانو و بی بی و طرح شورای راهبردی زنان فرهیخته و بافرهنگ که برای اجرای آن ما ۳۰ صنف را شناسایی و آشنایی کرده ایم، می‌تواند در تصمیم و آهنگ گیری‌ها مفید باشد این طرح برای تحکیم و استحکام خانواده و اعقاب و تعالی و برتری جایگاه و جا زن در جامعه و اجتماع نقش آفرینی می‌کند. درپایان تمبر وکتاب‌های حوزه سلامت نیز رونمایی شد. انتهای پیام/ح معاون و پیشکار رئیس و امیر جمهور و توده برتوجه به نقش اجتماعی و مدنی احزاب تاکید و ابرام کرد
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها