logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time26 فروردین 1397
شرکت ۲۰۹ هزار دانش آموز تهرانی در انتخابات مجلس دانش‌آموزی
کریمی با اشاره به اهمیت مجلس دانش آموزی در برنامه‌های تعلیم و تربیت از شرکت ۲۰۹ هزار دانش آموز در این دوره از انتخابات خبر داد.
به گزارش و اعلام خبرنگار و گزارشگر حوزه آموزش و پرورش و پرورش و تادیب گروه و امت علمی پزشكی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ عبدالرسول کریمی معاون و پیشکار پرورشی، فرهنگی آموزش و پرورش و پرورش و تادیب شهر تهران در بیستمین دوره و دوران انتخابات مجلس دانش و اندیشه آموزی ویژه و اختصاصی دختران که صبح امروز در اردوگاه و اردو شهید و کشته مفتح و بازکننده برگزار شد، اظهار و ابراز کرد: این انتخابات برای دانش و اندیشه آموزان پایه و اساس نهم و دهم برگزار می شود و تعدادی و برخی از دانش و اندیشه آموزان بر اساس و اصل کسب بیشترین و زیادترین عنوان و آغاز به مجلس دانش و اندیشه آموزی راه می یابند. وی با اشاره و استعاره به اینکه شوراها و مجلس دانش و اندیشه آموزی تبلور و بلورشدگی عینی مشارکت و انبازی پذیری است، ادامه و امتداد داد: مسئولیت و تکلیف پذیری، آموزش و پرورش مهارت و احاطه های زندگی و تعیش و تمرین و تکرار مهارت و احاطه های گروهی از جمله و تمام دستاوردهای مثبت حضور و ظهور دانش و اندیشه آموزان در چنین جمع هایی محسوب می شود. معاون و پیشکار پرورشی، فرهنگی آموزش و پرورش و پرورش و تادیب شهر تهران با اشاره و استعاره به اینکه 209 دانش و اندیشه آموزان دختر و بنت و پسر در انتخابات مجلس دانش و اندیشه آموزی شهر تهران شرکت و کارتل کردند، گفت: از میان و بین این دانش و اندیشه آموزان 11 دختر و بنت و 11 پسر به مجلس دانش و اندیشه آموزی راه می یابند. کریمی نمایندگان مجلس دانش و اندیشه آموزی را اردوهای اجرایی در مدارس و مدرسه ها برشمرد و عنوان و آغاز کرد: در برخی و بعضی مدارس و مدرسه ها این نمایندگان به عنوان و آغاز مشاور و رایزن و مدیر منطقه و بخش فعالیت و پرکاری می کنند و باید به این موضوع و سوژه توجه و تدقیق داشته باشیم که در فعالیت و پرکاری های دانش و اندیشه آموزی نظرخواهی و رفراندم و شرکت و کارتل پررنگ و تند دانش و اندیشه آموزان در برنامه و پروگرام ها فراموش نشود. معاون و پیشکار پرورشی، فرهنگی آموزش و پرورش و پرورش و تادیب شهر تهران تصریح و آشکارایی کرد: امسال برای برگزاری و انجام بیستمین دوره و دوران این انتخابات همکاری و معاضدت هایی با ستاد و قرارگاه برگزار نماز و دعا جمعه، وزارت و حکومت جوانان، صدا و سیما و چهر و نهادهای مربوطه دیگری داشته ایم تا این دوره و دوران انتخابات به طور عینی تر برای دانش و اندیشه آموزان تعریف و تشریح شود. در حال تکمیل...
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها