logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time26 فروردین 1397
اجرای طرح ۲۰۲۰ در دانشگاه خوارزمی/ خبر خوش برای دانشجویان متأهل دانشگاه خوارزمی
سرپرست دانشگاه خوارزمی از اجرای طرح ۲۰۲۰ در این دانشگاه خبر داد و گفت: این طرح می‌تواند خلاء دانشگاه و صنعت را پر کند.
به گزارش و اعلام خبرنگار و گزارشگر حوزه دانشگاهی و آکادمیک گروه و امت علمی پزشكی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم سرپرست دانشگاه خوارزمی در نشست و اجلاس خبری و مربوط با رسانه های جمعی و عمومی در یک صدمین سال تاسیس و احداث این دانشگاه گفت: دانشگاه تربیت و پرورش معلم تهران یکی از دانشگاه‌های دولتی است که به نام محمدبن موسی خوارزمی دانشمند و حبر بزرگ و ارجمند ایرانی و آریایی نامگذاری شده است. وی ادامه و امتداد داد: سابقه تاسیس و احداث این دانشگاه به سال 1298 خورشیدی و شمسی باز می گردد و جزء قدیمی و باستانی ترین دانشگاه‌های ایران محسوب می‌شود. سرپرست دانشگاه خوارزمی اظهار و ابراز داشت: نخستین و آغازین موسسه و اداره تربیت و پرورش معلم کشور و ارض تحت عنوان و آغاز دارالمعلمین مرکزی در سال 1298 شمسی تاسیس و احداث شد، محل این موسسه و اداره در تهران ساختمان و بنا وزارت و حکومت فرهنگ و دائره المعارف واقع و حقیقت بود. نوه ابراهیم گفت:این دانشگاه از دارالمعلمین مرکزی به دارالمعلمین عالی و بلند تغییر و استحاله یافت و با اهداف جدید و اخیر خود به تصویب و اجابت شورای عالی و بلند وقت در سال 1308 رسید. وی گفت: تغییر و استحاله نام این دانشگاه به دانشگاه خوارزمی در سال 81 و 82 در شورای گسترش و انبساط آموزش و پرورش عالی و بلند وزارت و حکومت علوم و حقایق به تصویب و اجابت رسید و ورود و از بهمن و برف 1390 دانشگاه رسما به دانشگاه خوارزمی تغییر و استحاله نام یافت. سرپرست دانشگاه خوارزمی اضافه و افزون کرد: خوشبختانه این دانشگاه با این قدمت و پیشینگی طولانی و دراز توانسته شخصیت‌های مهمی نظیر و تا شهید و کشته رجایی، پروین و ثریا اعتصامی، وزرا را بپروراند. برنامه‌های دانشگاه خوارزمی در جشن یکصد سالگی نوه ابراهیم در ادامه و امتداد به برنامه و پروگرام های این دانشگاه در جشن یک صد سالگی اشاره و استعاره کرد و گفت: اولین و آغازین کنفرانس و اجلاس هفته آینده و آتی با حضور و ظهور شخصیت‌های علمی و آموزشی و تحصیلی در خصوص دستاوردهای این دانشگاه در زمینه و اساس های مختلف و جوراجور برپا و آباد می شود. وی ادامه و امتداد داد: دانشگاه خوارزمی در فهرست و سیاهه 16 دانشگاه برتر و اعلی کشور و ارض قرار و رسم گرفته و افسرده است به این منظور و غرض ارتقای سطح بین المللی و قرار و رسم گرفتن و ستاندن در میان و بین 200 دانشگاه برتر و اعلی جهان و آفاق باید در شاخص‌های آموزشی و تحصیلی و پژوهشی دانشگاه لحاظ و دید شود. سرپرست دانشگاه خوارزمی یکی از برنامه و پروگرام های معاونت و نیابت آموزشی و تحصیلی دانشگاه خوارزمی را همکاری و معاضدت با مدیریت روابط بین الملل در این دانشگاه خواند و ادامه و امتداد داد: معاونت و نیابت آموزشی و تحصیلی با همکاری و معاضدت مدیریت روابط بین الملل دانشگاه برنامه‌هایی برای ارتقای سطح بین المللی دانشگاه در دست اجرا و ادا دارند تا بتوانند همکاری‌های بین الملل این دانشگاه را افزایش و ازدیاد دهند. نوه ابراهیم گفت: بین المللی کردن و اجرا دانشگاه یکی از اهداف مهم است به طوریکه در حال حاضرحدود 200 دانشجوی خارجی و برونی در مقاطع و مقطع ها مختلف و جوراجور در حال تحصیل و آموزش در این دانشگاه هستند. وی اظهار و ابراز داشت: راه اندازی دوره‌های مشترک با مراکز و مرکزها علمی خارجی و برونی در سطوح و سطح ها کارشناسی ارشد و بزرگ و دکترا، جذب هیئت و حالت علمی از دانش و اندیشه آموختگان دانشگاه‌های معتبر و ارزشمند بین المللی، انتخاب و تعیین استاد و آموزگار راهنمای مشترک برای پایان و آخر نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان از مراکز و مرکزها علمی و بین المللی، انتخاب و تعیین شدن اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه ها به عنوان و آغاز استاد و آموزگار راهنمای دانشگاه های مراکز و مرکزها خارجی و برونی برخی و بعضی از راهکارهای این دانشگاه برای توسعه و بسط همکاری و معاضدت علمی با مراکز و مرکزها بین المللی است. سرپرست دانشگاه خوارزمی با بیان و تاویل اینکه اتریش یکی از کشورهای راهبردی طرف همکاری و معاضدت با ایران در حوزه علم و فناوری است، گفت: پس از برجام، رئیس و امیر جمهور و توده اتریش با سفر به ایران چندتفاهم نامه و جریده در زمینه و اساس های مختلف و جوراجور از جمله و تمام علم و فناوری به امضا و توشیح رساند. 400 هزار و الف یورو هزینه و خرج پروژه‌های مشترک علمی ایران و اتریش نوه ابراهیم با اشاره و استعاره به چندین سفر از طرف هیئت و حالت های اتریش به ایران ادامه و امتداد داد: در آخرین و آخری سفر 400 هزار و الف یورو برای اجرای پروژه و برنامه های مشترک میان و بین دو کشور و ارض در نظر گرفته و افسرده شد که 50 درصد آن از طرف ایران و 50 درصد دیگر از طرف اتریش برای اجرای 17 طرح تأمین خواهد شد. وی در خصوص رشته و بند پلاسمای پزشکی و طبابت در این دانشگاه اضافه و افزون کرد: رشته و بند پلاسمای پزشکی و طبابت یکی از رشته و بند های مهمی است که سال تحصیلی و آموزشی مهر ماه 96 دردانشگاه آغاز و ابتدا شد و توانست برای اولین و آغازین بار دانشجوهایی در مقاطع و مقطع ها دکترا پذیرش و اجابت کند. افتتاح و باز اولین و آغازین شهر سلولی کشور و ارض در دانشگاه خوارزمی نوه ابراهیم گفت: اولین و آغازین شهر سلولی و بنیادی کشور و ارض قرار و رسم است طی جشن یک صدمین سال تاسیس و احداث دراین دانشگاه افتتاح و باز می‌شود، به همین منظور و غرض قصد داریم در شهر سلولی نیز برای کارآفرینی شرکت و کارتل های سلول و یاخته بنیان و اساس اقدام و رفتار کنیم. وی افزود: مساحت و سطح شهر سلول و یاخته خوارزمی 60 هکتار است و در صورت و چهره استقبال و پذیرایی بخش خصوصی مساحت و سطح آن را افزایش و ازدیاد خواهیم داد. نوه ابراهیم ضمن اشاره و استعاره به مشکل و ابهام آمیز بودن و وجود ورود و دخول دانشجویان به بازار و بازارچه کار و صنعت و تکنیک از ارائه و عرضه خدمات و خدمت ها مشاوره و رایزنی ای و برگزاری و انجام کارگاه و آتلیه های مختلف و جوراجور و نیز دوره و دوران های 150 ساعته مهارت و احاطه افزایی در قالب و شکل طرح 2020 در دانشگاه خوارزمی خبر داد و گفت: خوشبختانه این طرح مورد و مناسبت استقبال و پذیرایی وزارت و حکومت کار قرار و رسم گرفت، این در حالی است که وزارت و حکومت علوم و حقایق نیز این طرح را به معاونت و نیابت آموزشی و تحصیلی آن ارجاع و احاله داده است و در جهت اجرایی شدن کمیته و انجمن تخصصی در دفتر و بیاض برنامه و پروگرام ریزی آموزش و پرورش عالی و بلند تشکیل و ایجاد شده است. وی طرح 2020 را جزء طرح‌های ملی در سراسر و تمام کشور و ارض توصیف و تشریح کرد و گفت: در واقع و حقیقت با اجرای شدن این طرح می توان و استطاعت خلاء و بی هوا بین دانشگاه و صنعت و تکنیک را پر کرد. سرپرست دانشگاه خوارزمی در پایان و آخر یادآور و خاطرنشان شد: قرار و رسم است با هماهنگی صندوق و جعبه رفاه و آسایش دانشجویان وزارت و حکومت علوم و حقایق هر 6 ماه یکبار واحدهای متأهلی را به خوابگاه و بستر های دانشجویی اضافه و افزون کنیم. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها