logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time26 فروردین 1397
بیماری های غیرواگیر عامل اصلی مرگ‌های زودهنگام در جهان
لاریجانی بیماری های غیرواگیر را به عنوان اصلی‌ترین عامل مرگ‌های زودهنگام در جهان معرفی کرد.
به گزارش و اعلام حوزه بهداشت و حفظالصحه و درمان و تداوی گروه و امت علمی پزشكی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ اجلاس و اجلاسیه 3 روزه و صوم تامین منابع و منبع ها پایدار و استوار برای پیشگیری و جلوگیری و کنترل و بازدید بیماری و درد های غیرواگیر در شهر کپنهاگ دانمارک با حضور و ظهور مسئولین و صاحبنظران از تمام نقاط و مناطق جهان و آفاق از جمله و تمام نماینده و عامل سازمان و اداره بهداشت و حفظالصحه جهانی، وزیر و دستور دارایی و توانگری دانمکارک، وزیر و دستور بهداشت و حفظالصحه اروگوئه و روسای چند انجمن و باشگاه جهانی و عالمگیر با هدف گفتگو و سخن درخصوص و بابت اهمیت و ابهت و لزوم و احتیاج تامین منابع و منبع ها پایدار و استوار و نیز راههای تامین منابع و منبع ها در آوریل 2018 برگزار شد. باقر لاریجانی معاون و پیشکار آموزشی و تحصیلی وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه و نائب رئیس و امیر کمیته و انجمن ملی بیماری و درد های غیرواگیر و افشین استوار و امین مدیر کل دفتر و بیاض بیماری و درد های غیرواگیر وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه از طرف جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس و اجلاسیه شرکت و کارتل داشتند. افزایش و ازدیاد شیوع و اشاعه بیماری‌های غیرواگیر در جهان و آفاق باقر لاریجانی معاون و پیشکار آموزشی و تحصیلی وزارت و حکومت بهداشت و حفظالصحه و نائب رئیس و امیر کمیته و انجمن ملی بیماری و درد های غیرواگیر با اشاره و استعاره به افزایش و ازدیاد روز افزون و اضافه شیوع و اشاعه بیماری و درد های غیرواگیر در جهان و آفاق گفت: این بیماری و درد های مهمترین عامل و آژانس خطر بروز و ابراز مرگ های زودرس و پیشرس و ناتوانی و بی حالی در جوامع هستند و اگر بخواهیم از منظر و تماشاگاه کلان و بزرگ به آن بنگریم اثرات این بیماری و درد های موجبات کاهش تولید و پدیدآوری کشورها و ضررهای جدی اقتصادی خواهد شد. نائب رئیس و امیر کمیته و انجمن ملی بیماری و درد های غیرواگیر با تاکید و ابرام بر اهمیت و ابهت روز افزون و اضافه بیماری و درد های غیرواگیر به عنوان و آغاز اصلی و حقیقی ترین عامل و آژانس مرگ های زودهنگام در جهان و آفاق گفت:تغییر سبک زندگی و تعیش و افزایش و ازدیاد شهرنشینی و تمدن یکی از عوامل افزایش و ازدیاد شیوع و اشاعه بیماری و درد های غیرواگیر است و طی چند دهه احیر این بیماری و درد ها عامل و آژانس مرگ و میرها در کشورهای مختلف و جوراجور جهان و آفاق است. لاریجانی با تاکید و ابرام بر اثر متقابل و روبرو بیماری و درد های غیرواگیر و توسعه و بسط گفت: اهداف توسعه و بسط پایدار و استوار با هدف کاهش یک سوم مرگ‌های زودهنگام ناشی و بی تجربه از بیماری و درد های غیرواگیر ارتباط و بستگی دارد که در این اجلاس و اجلاسیه نیز این موضوع و سوژه مورد و مناسبت بررسی و امعان قرار و رسم گرفت. بیماری‌های غیر واگیر و آلوده ساز چالش نظام و انتظام سلامت وی افزود: در کشور و ارض ایران نیز همانند و بسان سایر نقاط و مناطق جهان و آفاق بیماری و درد های غیرواگیر یکی از چالش های نظام و انتظام سلامت است، بطوری که در دو دهه اخیر و آخری بیماری و درد های غیرواگیر منجر و کشیده به بروز و ابراز 287 هزار و الف مرگ در ایران شده است. وی با بیان و تاویل اینکه 82 درصد مرگ های ناشی و بی تجربه از بیماری و درد های غیرواگیر در اثر چهار دسته و سنخ بیماری و درد های قلبی عروقی، سرطان و خرچنگ ها، بیماری و درد های مزمن و دیرپا ریوی و دیابت است گفت: در همین راستا و راستی سازمان و اداره جهانی و عالمگیر بهداشت، برنامه و پروگرام عملکردی پیشگیری و جلوگیری و کنترل و بازدید بیماری و درد های غیرواگیر از سال 2013 تا 2020 را تدوین و تالیف نمود و بروز و هدف کلان و بزرگ 25درصد کاهش میزان و اندازه مرگ و میر زودرس و پیشرس ناشی و بی تجربه از بیماری و درد های غیرواگیر تا سال 2025 را مطرح و مورد نمودند. لاریجانی ادامه و امتداد داد: براساس و برپایه برنامه و پروگرام های سازمان و اداره بهداشت و حفظالصحه جهانی و عالمگیر و همچنین و ایضاً شرایط و اسباب ویژه و اختصاصی سلامت کشور، وزارت و حکومت بهداشت، درمان و تداوی و آموزش و پرورش پزشکی و طبابت کمیته و انجمن پیشگیری و جلوگیری و کنترل و بازدید بیماری و درد های غیرواگیر ایران را به منظور و غرض سیاستگذاری در سطح ملی، برنامه و پروگرام ریزی، جلب مشارکت و انبازی ذی نفعان و همکاری و معاضدت های درون و اندر بخشی و بین بخشی و هدایت و ارشاد مداخلات مبتنی و براساس بر اولویت و برتری تشکیل و ایجاد داد. نائب رئیس و امیر کمیته و انجمن ملی بیماریهای غیرواگیر اظهار و ابراز داشت: در ابتدای فعالیت و پرکاری این کمیته و انجمن سند ملی کنترل و بازدید و پیشگیری و جلوگیری بیماری و درد های غیر واگیربه عنوان و آغاز برنامه و پروگرام جامع و تام کشور و ارض برای پیشگیری و جلوگیری و کنترل و بازدید بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر آن از سال 1394 تا 1404 تدوین و تالیف شد. وی اضافه و افزون کرد: این سند دارای 13 هدف ملی که بر عوامل خطر اصلی و حقیقی شامل و حاوی مصرف و استعمال دخانیات، رژیم و نظام غذایی ناسالم، عدم فعالیت و پرکاری فیزیکی و مصرف و استعمال الکل، چهار دسته و سنخ بیماری و درد که عبارتند از بیماری و درد های قلبی عروقی، سرطان و خرچنگ ها، بیماری و درد های مزمن و دیرپا ریوی، دیابت و اولویت و برتری های دیگر کشور و ارض مانند و بسان حوادث و اتفاقات ترافیکی متمرکز و تمرکزیافته است. اهدافی نیز ویژه و اختصاصی کشور و ارض ما می باشند که از آن جمله و تمام می توان و استطاعت به کنترل و بازدید حوادث و اتفاقات ترافیکی و کاهش مصرف و استعمال اسید چرب ترانس اشاره و استعاره کرد. لاریجانی خاطرنشان و اعلام کرد: خوشبختانه تعهدی ملی در جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با بیماری و درد های غیرواگیر وجود و بود دارد و این موضوعی است که مورد و مناسبت تاکید و ابرام مسئولین ارشد و بزرگ کشور و ارض نیز قرار و رسم دارد. نائب رئیس و امیر کمیته و انجمن ملی بیماریهای غیرواگیر گفت: کشور و ارض ایران جزو کشورهای پیشرو و پرچمدار در برنامه و پروگرام ریزی برای پیشگیری و جلوگیری و کنترل و بازدید بیماری و درد های غیرواگیر است و از طریق ساز و کارهای همکاری و معاضدت بین بخشی و در قالب و شکل سند ملی کنترل و بازدید بیماری و درد های غیرواگیر تلاش و اهتمام می شود تمامی مردم و آدم و مسئولین برای اجرای این برنامه و پروگرام ها و کاهش مرگ و میر ناشی و بی تجربه از این بیماری و درد ها در کشور و ارض مشارکت و انبازی کنند. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها