logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time26 فروردین 1397
اعتراض دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به تخلیه اجباری خوابگاه
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به جابه‌جایی اجباری خوابگاه ها و وضعیت صنفی صبح امروز در محوطه دانشگاه تجمع کردند.
به گزارش و اعلام خبرنگار و گزارشگر حوزه دانشگاهی و آکادمیک گروه و امت علمی پزشكی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ دانشجویان دانشگاه تربیت و پرورش مدرس و آموزگار در اعتراض و انتقاد به جابه‌جایی اجباری و اضطراری خوابگاه و بستر ها و وضعیت و چگونگی صنفی صبح امروز در محوطه و حیطه دانشگاه تجمع کردند. شاهد و مثال عبادی مسئول بسیج دانشگاه تربیت و پرورش مدرس و آموزگار در گفت و گو با خبرنگار و گزارشگر حوزه دانشگاهی و آکادمیک گروه و امت علمی پزشكی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ با بیان و تاویل اینکه اعتراضات از زمانی شروع و آغاز شد که مسئولین به دانشجویان دستور و گرامر تخلیه و تهی خوابگاه و بستر فردوسی را دادند، گفت: مسئولان اداره و دائره خوابگاه‌ها در روز‌های پایانی و آخری سال که کسی در خوابگاه‌ها نبود و عدم اطلاعیه و آگهی تخلیه و تهی خوابگاه و بستر فردوسی را صادر کردند که بر اساس و اصل آن دانشجویان موظف و مسئول بودند تا آخر فروردین خوابگاه و بستر را تخلیه و تهی کنند. عبادی با اشاره و استعاره به اینکه این اعتراضات صنفی است، گفت: از ابتدای امسال دانشجویان در فضای مجازی و استعاری به این اقدام و رفتار مسئولیان دانشگاه اعتراض و انتقاد داشتند، اما از هفته گذشته و پیش این اعتراضات به شکل جدی‌تر دنبال و پشت شد؛ عمده و اصلی شعار‌ها هم مربوط و مرتبط به مسائل رفاهی و عدم شفافیت مالی مسئولین دانشگاه است. خوابگاه‌های جدید و اخیر اصلا ظرفیت و گنجایش ندارد یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت و پرورش مدرس و آموزگار که در خوابگاه و بستر فردوسی سکونت و اسکان دارد در گفت و گو با خبرنگار و گزارشگر حوزه دانشگاهی و آکادمیک گروه و امت علمی پزشكی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ گفت: مسئولان ۲۴ اسفند و اسپند ماه سال گذشته و پیش که عملا کسی از دانشجویان در تهران نبود و عدم دستور و گرامر تخلیه و تهی خوابگاه و بستر را تا ۲۹ فروردین ماه صادر کردند و در همان و نیز اطلاعیه و آگهی به ما گفتند از ۱۸ فروردین برای مشخص و آشکار شدن جای جدید و اخیر به اداره و دائره خوابگاه‌ها برویم. وی با بیان و تاویل اینکه خوابگاه‌های جدید و اخیر اصلا ظرفیت و گنجایش دانشجو جدید و اخیر را ندارد، گفت: ظرفیت و گنجایش اسمی و بنام برخی و بعضی از این خوابگاه‌ها ۴ نفر است، اما به سختی و آزار دو نفر در آن می‌توانند زندگی و تعیش کنند این تازه شرایط و اسباب خوابگاه و بستر فردوسی یعنی بهترین خوابگاه و بستر دانشگاه است؛ خوابگاه‌های دیگر از نظر کیفی اختلاف و افتراق زیادی و اضافی با آن دارند و بسیار و انبوه بی کیفیت و چگونگی هستند. این دانشجوی دانشگاه تربیت و پرورش مدرس و آموزگار با بیان و تاویل اینکه عمده و اصلی بحث ما این است که چرا در میان و بین ترم ما را مجبور به تخلیه و تهی خوابگاه و بستر کرده اند، گفت: دانشجویان در اوج فعالیت‌های درسی باید برای خود نگران و آشفته مکان و جا باشند؛ استرس پیدا و آشکار کردن و اجرا خوابگاه، اجبار و اضطرار برای سکونت و اسکان با هم اتاقی‌هایی که با آن‌ها آشنا و انیس نیستند هم مشکلاتی را برای دانشجویان ایجاد و ابداع کرده است؛ به دانشجویان گفته و فرموده شده است که سریع و برق آسا برای خود جا پیدا و آشکار کنید، چرا که ممکن و امکان پذیر است ظرفیت‌های باقی مانده هم پر شود؛ برای همین هم از ۱۵۰ دانشجویی که در این خوابگاه و بستر ساکن هستند حدود ۲۰ نفر برای جابه جایی اقدام و رفتار کرده اند، اما وقتی کیفیت و چگونگی پایین و پست خوابگاه‌های دیگر را دیدند، قصد بازگشت و اعاده دارند. وی کیفیت و چگونگی بسیار و انبوه پایین و پست غذا‌های دانشگاه، کاهش تعداد و اندازه سرویس‌های خوابگاه و بستر به دانشگاه و کاهش بودجه‌های پژوهشی را از مشکلات دیگر دانشجویان دانشگاه تربیت و پرورش مدرس و آموزگار دانست و افزود: دانشجویان برای انجام و اجرا پروژه‌های خود تا چند میلیون و هزارهزار تومان و تومن از جیب هزینه و خرج می‌کنند، اما دانشگاه مساعدت و دستگیری لازم و بایست را برای کمک به آن‌ها در نظر نمی‌گیرد؛ این موضوعات و مباحث باعث و انگیزه شده است، دانشجویان مجبور باشند برای دستیابی و احراز به خواسته‌های خود اعتراض و انتقاد کنند. عواقب تخلیه و تهی اجباری و اضطراری خوابگاه‌ها بعد‌ها مشخص و آشکار می‌شود این دانشجو با اشاره و استعاره به دستور و گرامر مسئولان اداره و دائره خوابگاه‌ها برای تخلیه و تهی چند خوابگاه و بستر دیگر دانشگاه گفت: خوابگاه‌های متاهلی هم باید تخلیه و تهی شوند؛ قرار و رسم است متاهلین را اطراف و اکناف جاده و اتوبان کرج منتقل کنند؛ چند خوابگاه و بستر دیگر هم باید تخلیه و تهی شوند؛ مسئولان فکر نمی‌کنند که آیا خوابگاه‌های باقی مانده ظرفیت و گنجایش این تعداد و اندازه دانشجو را دارد یا خیر؟ امروز از خوابگاه و بستر فردوسی شروع و آغاز کردند، اما عواقب این کار بعد‌ها مشخص و آشکار می‌شود. وی با بیان و تاویل اینکه مسئول خوابگاه‌ها برخورد و تماس نامناسبی با دانشجویان داشته اند، گفت: مسئولان اداره و دائره خوابگاه‌ها اصلا صحبت و آمیزش دانشجویان را نمی‌شنوند؛ با اعضای شورای صنفی خیلی و بس بد صحبت و آمیزش کردند و حتی آن‌ها را تهدید و ارعاب به اخراج و تبعید کردند؛ سرانجام و آخر هم با منت قبول و اجابت کره اند که تا ۱۵ خرداد ما تکلیف خودمان را روشن و مشعشع کنیم، ولی تهدید و ارعاب می‌کنند که اگر زودتر اقدام و رفتار به تخلیه و تهی نکنیم ممکن و امکان پذیر است ظرفیت‌های باقی مانده در خوابگاه‌های دیگر هم تکمیل و اتمام شود. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها