logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time27 فروردین 1397
قانون تلگرام قانون جنگل مدرن است/ نمی‌توانیم اجازه دهیم همه‌ فعالیت‌ها و خدمات بر بستر یک پیام‌رسان بی‌قانون و بی‌هویت انجام شود
معاون محتوایی مرکز ملى فضاى مجازى استفاده از یک پیام‌رسان که در هیچ حوزه‌ای از هیچ قانونی برخوردار نیست، به این معناست که ما به مردم توصیه کنیم در جامعه‌ی مجازی فعالیت کنند که ضابطه‌ی آن مانند قانون جنگل باشد. به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با گسترش فضای ...
معاون و پیشکار محتوایی مرکز و بین ملى فضاى مجازى استفاده و استعمال از یک پیام‌رسان که در هیچ حوزه‌ای از هیچ قانونی و رسمی برخوردار و بهره مند نیست، به این معناست که ما به مردم و آدم توصیه و اندرز کنیم در جامعه‌ی مجازی و استعاری فعالیت و پرکاری کنند که ضابطه‌ی آن مانند و بسان قانون و رسم جنگل و بیشه باشد. به گزارش و اعلام خبرنگار و گزارشگر حوزه دنیای ارتباطات گروه و امت فضای مجازی و استعاری باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ با گسترش و انبساط فضای مجازی و استعاری و شبکه‌های اجتماعی، استفاده و استعمال مردم و آدم از این فضا بیشتر و افزون تر شده و مردم و آدم بسیاری و تکثر از نیازهای خود را در این فضا رفع می‌کنند و به نوعی به این فضا وابسته و خویش شده‌اند. در این بین شبکه‌ی اجتماعی و مدنی تلگرام به دلایل و ادله مختلف، بیش از سایر نرم‌افزارها مورد و مناسبت اسقبال مردم و آدم قرار و رسم گرفته و افسرده و به فراگیرترین شبکه‌ی اجتماعی و مدنی مورد و مناسبت استفاده و استعمال مردم و آدم کشور و ارض ما و به ابزار و آلت اصلی و حقیقی ارتباط و بستگی اینترنتی جامعه و اجتماع تبدیل و تبادل شده است. امکانات و فراگیری و آموزشی تلگرام، باعث و انگیزه شده که این نرم‌افزار فراتر از یک پیام‌رسان عمل کند و بسیاری و تکثر از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدنی و سیاسی بر بستر این پیام‌رسان صورت و چهره می‌گیرد. این موضوع و سوژه اهمیت و ابهت فعالیت و پرکاری قانون‌مند و نظارت و بازرسی بر آن فعالیت و پرکاری پیام‌رسان‌ها را نمایان و آشکار می‌کند؛ زیرا و برای اینکه عدم قانونمندی فعالیت و پرکاری پیام‌رسان‌ها می‌تواند منجر و کشیده به بروز و ابراز مشکلات متععددی برای مردم و آدم شود. اما در حال حاضر متأسفانه مدت‌هاست که ما بدون و بری قیدو‌شرطی به تلگرام اجازه‌ی فعالیت و پرکاری آزادانه و مستقلاً را داده‌ایم. پیام‌رسان‌ها به سکوهایی برای ارائه‌ی انواع و اشکال خدمات و خدمت ها در حوزه‌های گوناگون و الوان تبدیل و تبادل شده‌اند امیر و پادشاه خوراکیان معاون و پیشکار محتوایی مرکز و بین ملى فضاى مجازى در گفتگو و سخن با باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان و برنا در رابطه و ارتباط با اینکه در حال حاضر پیام‌رسان‌ها در زندگی و تعیش مردم و آدم چه جایگاهی دارند، اظهار و ابراز داشت: پیام‌رسان‌ها فعالیت و پرکاری خود را با کارکرد و بازده ارتباطی و پیام‌رسانی شروع و آغاز کردند اما به مرور و تکرار سرویس‌ها و خدمات و خدمت ها دیگری به آن‌ها اضافه و افزون شد. در حال حاضر این پیام‌رسان‌ها در حوزه‌های مختلف و جوراجور کارهای روزمره، نقش ایفا و اجرا می‌کنند و در واقع و حقیقت این ابزارها به سکوهایی برای ارائه‌ی انواع و اشکال خدمات و خدمت ها در حوزه‌های گوناگون و الوان تبدیل و تبادل شده‌اند. در نتیجه و پاداش تأثیر فرهنگی، اجتماعی و مدنی و رسانه‌ای آن‌ها افزایش و ازدیاد پیدا و آشکار کرده است؛ این تأثیرگذاری در حوزه‌ی ارائه و عرضه خدمات و خدمت ها و اقتصاد، جدی‌تر و ملموس‌تر است. اهمیت و ابهت این موضوع و سوژه در این است که یک پیام‌رسان با این گستره‌ی زیاد و بابرکت و همه جانبه‌ در زندگی و تعیش اجتماعی و مدنی و فردی و اختصاصی مردم، با چه شرایط و اسباب و ضوابطی و تحت چه اصولی می‌تواند در اختیار و انتخاب مردم و آدم قرار و رسم گیرد. وی در خصوص اینکه در حال حاضر چند درصد مردم و آدم کشور و ارض و به چه میزان و اندازه از پیام‌رسان‌ها استفاده و استعمال می‌کنند، گفت: حدود 70 درصد از کل جمعیت و سامان کشور و ارض از انواع و اشکال پیام‌رسان‌های اجتماعی و مدنی استفاده و استعمال می‌کنند. بر اساس و اصل آخرین و آخری نظرسنجی‌ که ما داشتیم، مردم و آدم به طور متوسط حدود سه ساعت و گاهنما در روز از پیام‌رسان‌های اجتماعی و مدنی استفاده و استعمال می‌کنند. شاهد و مثال رشد بسیار و انبوه خوبی و احسان در پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی هستیم معاون و پیشکار محتوایی مرکز و بین ملى فضاى مجازى گفت: ما در حال حاضر به دنبال و پشت تصویب و اجابت سند ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و مدنی هستیم که بر طبق آن قرار و رسم است از پیام‌رسان‌های بومی و اهل حمایت و پشتیبانی صورت و چهره بگیرد و پیام‌رسان‌های خارجی و برونی به صورت و چهره ضابطه‌مند و در قالب و شکل یک مجموعه و آلبوم مقرراتی فعالیت و پرکاری کنند. در راستای تحقق و اجرا بخش اول این سند مشغول و سرگرم یک سری اقداماتی هستیم؛ از یک سو به دنبال و پشت حمایت و پشتیبانی از پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی هستیم و به طور مداوم و بلاوقفه توان و استطاعت فنی، امکانات و برنامه‌های پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی را بررسی و امعان می‌کنیم. از سوی دیگر در تلاش و اهتمام هستیم که با کمک وزارت و حکومت ارتباطات و فناوری اطلاعات و داده ها و دستگاه‌های مسئول، شرایط و اسباب مناسب‌تری برای فعالیت و پرکاری ابزارهای داخلی و اندرونی صورت و چهره بگیرد. یکی از مهم‌ترین مباحثی که در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی مطرح و مورد بود، بحث حفظ اطلاعات و داده ها و حریم و اطراف خصوصی کاربران بود. ما در هفته‌ی گذشته و پیش شاهد و مثال دو اتفاق و ائتلاف مهم در این حوزه بودیم؛ یکی بیانات رهبر و امام معظم و بزرگ انقلاب و اغتشاش که به صورت و چهره صدور و اصدار یک فتوا و اجازه صورت و چهره گرفت و ورود و دخول به حریم و اطراف خصوصی مردم و آدم در پیام‌رسان‌های اجتماعی و مدنی را حرام و ممنوع شرعی و قانونی دانستند و دوم، اقدام و رفتار قوه‌ی قضائیه بود که این موضوع و سوژه را مرتبط و پیوسته با اصل بیست و پنج قانون و رسم اساسی و بنیادی ابلاغ کرد و از نظر قانونی و رسمی راه را برای نظارت و بازرسی بر این موضوع و سوژه هموار و پیوسته کرد. لذا از این جهت در یک شرایط و اسباب مناسب‌تری هستیم و اعتماد و اتکا عمومی و عام بهتر جلب شده و شاهد و مثال استقبال و پذیرایی بیشتر و افزون تر از پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی هستیم. بحث بعدی و آتی مربوط و مرتبط به ظرفیت و گنجایش و دانش و اندیشه فنی پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی است که خوشبختانه این روزها فعالیت و پرکاری بسیار و انبوه چشمگیری در این حوزه صورت و چهره می‌گیرد و هر هفته شاهد و مثال ایجاد و ابداع قابلیت‌های جدید و اخیر هستیم. تقریباً همه‌ی آن‌ها رو به رشد هستند. بسیاری و تکثر از آن‌ها ابتکارات خوبی و احسان در حوزه‌ی تبادلات مالی و سایر سرویس‌هایی که می‌توان به مردم و آدم ارائه و عرضه کرد، داشتند، لذا ما شاهد و مثال رشد بسیار و انبوه خوبی و احسان در پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی هستیم. اگر ضابطه‌مندی در پیام‌رسان‌های خارجی و برونی صورت و چهره نگیرد، قطعاً و اساساً تصمیمات جدی‌تری در این رابطه و ارتباط گرفته و افسرده می‌شود/ باید فعالیت‌های اقتصادی خود را بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی بیاوریم که در صورت و چهره بروز و ابراز مشکل، امکان و توانایی پیگیری و پی جویی وجود و بود داشته باشد وی در رابطه و ارتباط با ضابطه‌مند شدن پیام‌رسان‌های خارجی و برونی اظهار و ابراز داشت: وقتی که یک پیام‌رسان دیگر صرفاً و تنها یک پیام‌رسان نیست و تلف بلکه بستری و بیمار برای انجام و اجرا تبادلات مالی و ارائه و عرضه سرویس‌ها و خدمات و خدمت ها است، ضابطه‌مندی و قانون‌مداری بیشتر و افزون تر اهمیت و ابهت پیدا و آشکار می‌کند. اگر یک فعالیت و پرکاری اقتصادی بر بستر یک پیام‌رسان اجتماعی و مدنی صورت و چهره بگیرد و در آن به کسی ظلمی بشود، چه مرجعی به این مسئله و امر رسیدگی و بازبینی می‌کند؛ یا دارویی در این فضا فروخته شد که تقلبی و بدل بود و سلامت مردم و آدم را به خطر انداخت، چکونه به این مشکل و ابهام آمیز رسیدگی و بازبینی خواهد شد؛ یا محتوایی به دست مردم و آدم رسید و ورود که به دلیل و بلد دروغ و افترا بودن، مشکلاتی را برای مردم و آدم به وجود و بود آورد، این چه کسی و بر اساس و اصل چه ضوابطی به این مشکل و ابهام آمیز رسیدگی و بازبینی خواهد کرد. اگر این ضابطه‌مندی صورت و چهره نگیرد، قطعاً و اساساً لازم و بایست هست تصمیمات جدی‌تری در این رابطه و ارتباط گرفته و افسرده شود. در رابطه و ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی که بر بستر پیام‌رسان‌ها صورت و چهره می‌گیرد، وقتی بر بستری و بیمار است که ما هیچ اعتمادی به آن نداریم، مدیریت آن، هویت و ماهیت آن و مقررات آن به هیچ وجه شناخته و آشنا شده و در اختیار و انتخاب ما نیست، این یک حرکت و تحرک ناپایدار و بی ثبات محسوب می‌شود. هر لحظه و آن ممکن و امکان پذیر است یک اتفاقی در این پیام‌رسان رخ دهد و سرمایه‌های مادی و معنوی و باطنی مردم و آدم را از بین ببرد. به همین دلیل و بلد ما باید فعالیت‌های اقتصادی خود را بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی بیاوریم که در صورت و چهره بروز و ابراز هر مشکلی، امکان و توانایی پیگیری و پی جویی وجود و بود داشته باشد و همچنین و ایضاً اقتصاد و صرفه جویی پایداری و استقامت در این فضا به وجود و بود بیاید. خدمات و خدمت ها عمومی و عام و دولت و اقبال الکترونیک باید به یک محیط امن مانند و بسان پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی انتقال و جابجایی یابند خوراکیان در همین خصوص ادامه و امتداد داد: غیر از فعالیت‌های اقتصادی، خدمات و خدمت ها نیز دارای اهمیت و ابهت است؛ در حال حاضر همه‌ی خدمات و خدمت ها در حال انتقال و جابجایی به حوزه‌ی فضای مجازی و استعاری است و در فضای مجازی و استعاری هم راحت‌ترین سرویس و خدمت این فضا، پیام‌رسان است؛ لذا به مرور و تکرار بسیاری و تکثر از خدمات و خدمت ها مانند و بسان دولت و اقبال الکترونیک وارد و رسیده پیام‌رسان‌ها می‌شود، به طور طبیعی چنین خدماتی را نمی‌توان بر بستر یک پیام‌رسانی ایجاد و ابداع کرد که نه هویتی دارد و نه ضابطه‌مند است؛ لذا نمی‌شود همه‌ی سرمایه‌های معنوی و باطنی و اطلاعاتی کشور و ارض بر این بستر به حراج و ارزان فروشی گذاشته شود. در نتیجه و پاداش برای خدمات و خدمت ها عمومی و عام و دولت و اقبال الکترونیک هم باید به یک محیط امن مانند و بسان پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی انتقال و جابجایی یابند. با توجه و تدقیق به موارد و موردها ذکر شده طبیعی است که ما در یک برنامه و پروگرام زمان‌بندی شده منسجم، پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی بتوانند خودشان را به مردم و آدم ارائه و عرضه کنند و مردم و آدم با اطلاعاتی که کسب می‌کنند و آگاهی‌بخشی‌ای که صورت و چهره می‌گیرد، خودشان پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی را انتخاب و تعیین کنند. هدف ما این است که در آینده و آتی یک پیام‌رسان خارجی و برونی بی‌هویت بی‌قانون که در حال تبدیل و تبادل شدن به بستر همه‌ و تمام فعالیت‌ها می‌شود و از این جهت خطر بزرگی و احتشام برای سرمایه‌های مردم و آدم است، حداقل و کمینه از انحصار و اختصاص خارج و برون شود و ما شاهد و مثال باشیم که پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی جایگزین و جانشین این مسئولیت و تکلیف باشند. تا به حال تلاش‌ها برای ضابطه‌مند کردن و اجرا فعالیت و پرکاری تلگرام نتیجه و پاداش نداده است/ قانون و رسم تلگرام قانون و رسم جنگل و بیشه مدرن و تازه است معاون و پیشکار محتوایی مرکز و بین ملى فضاى مجازى در رابطه و ارتباط با امکان و توانایی ضابطه‌مند شدن فعالیت و پرکاری تلگرام، گفت: تا به حال تلاش‌ها برای ضابطه‌مند کردن و اجرا فعالیت و پرکاری تلگرام نتیجه و پاداش نداده است. در خصوص این ضابطه‌مندی هم ممکن و امکان پذیر است یک نوع سواستفاده رسانه‌ای صورت و چهره بگیرد؛ به این معنا و مراد که تا صحبت و آمیزش از همکاری و معاضدت و تعامل و سروکار با مدیران تلگرام می‌شود، برخی و بعضی فقط می‌روند سراغ و نشان بحث دادن و ادا اطلاعات و داده ها مردم، در صورتی که به هیچ وجه مسئله‌ و امر اصلی و حقیقی این نیست و تلف بلکه بحث بر سر ضوابط کلی کشور و ارض از جمله و تمام ضوابط اقتصادی است. مگر همه‌ی امور ما در جامعه و اجتماع قانون و رسم ندارد! مگر ما می‌خواهیم جامعه و اجتماع را بدون و بری قانون و رسم اداره و دائره کنیم! استفاده و استعمال از یک پیام‌رسان که در هیچ حوزه‌ای از جمله و تمام اقتصاد، رسانه، فرهنگ، خدمات، تعاملات بین مردم، خدمات و خدمت ها اداری و حقوق بگیر و..... از هیچ قانون و رسم و ضوابطی برخوردار و بهره مند نیست، به این معناست که ما به مردم و آدم توصیه و اندرز کنیم که بروند در یک جامعه‌ی مجازی و استعاری فعالیت و پرکاری کنند که ضابطه‌ی آن مانند و بسان قانون و رسم جنگل و بیشه باشد؛ نه هویت و ماهیت و نه قانون و رسم و ضوابط در آن وجود و بود داشته باشد. این به معنی و مفهوم تشویق و اغوا به سمت یک جامعه‌ی بی‌قانون و به هم ریخته ولی با یک عناوین زرق و برق دار یا یک قانون و رسم جنگل و بیشه مدرن و تازه است. نمی‌توانیم اجازه و اجازت دهیم همه‌ی فعالیت‌ها و خدمات و خدمت ها بر بستر یک پیام‌رسان بی‌قانون و بی‌هویت انجام و اجرا شود وی در همین خصوص ادامه و امتداد داد: شما فرض کنید به طور مثال و مانند مردم و آدم با یک روند و جریان خاصی یک دولت و اقبال را بر سر کار می‌آورند تا امور آن‌ها را مدیریت کند و با این مدیریت مانع آن شود که به کسی ظلمی شود؛ حالا و اکنون چطور و چسان می‌توانیم اجازه و اجازت دهیم همه‌ی فعالیت‌ها و خدمات و خدمت ها بر بستر یک پیام‌رسان بی‌قانون و بی‌هویت انجام و اجرا شود و امکان و توانایی هیچ پیگیری و پی جویی و نظارتی در آن وجود و بود نداشته باشد. در مسئله‌ی صندوق‌های اعتباری با وجود و بود اینکه فقط بخش کوچکی و حقارت از مردم و آدم درگیر و گلاویز آن بودند، همه شاهد و مثال بودیم که چه مشکل و ابهام آمیز بزرگی و احتشام برای کشور و ارض به وجود و بود آورد، حالا و اکنون اگر در یک فعالیت و پرکاری اقتصادی گسترده و بسیط در یک پیام‌رسان چنین مشکلی پیش بیاید و ناگهان و بغتتاً همه‌ی سرمایه‌های مردم و آدم در معرض و روی گردان خطر قرار و رسم بگیرد؛ مردم و آدم به طور قطع در چنین موقعیتی مسئولان را مورد و مناسبت مؤاخذه قرار و رسم می‌دهند که چنین خطراتی اطلاع‌رسانی نشده و با آن مقابله و تطبیق نشده است. مردم و آدم ما را مؤاخذه می‌کنند که چرا از فعالیت و پرکاری یک پیام‌رسان که در نقش راهزن و دزد اقتصادی برای سرمایه‌های مردم و آدم ظاهر و آشکار شده، ممانعت و بازداشتن نکردید. لذا حتماً همه‌ی دستگاه‌ها باید کمک کنند به اینکه پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی حمایت و پشتیبانی شوند تا سرویس‌های امن، فعالیت‌های پایدار، خدمات و خدمت ها مورد و مناسبت نیاز و احتیاج مردم و آدم و انواع و اشکال فعالیت‌هایی که مدنظر است، با ابتکار و ابداع و توجه و تدقیق به سلائق و ویژگی‌های کشور و ارض خودمان ارائه و عرضه شود و مراقبت شود که مجموع و تمام امورات کشور و ارض در یک پیام‌رسان خارجی و برونی بی‌هویت، عدم پاسخگو به جایی و بی‌ضابطه صورت و چهره نگیرد. در مجموع و تمام همکاری و معاضدت دستگاه‌های مختلف و جوراجور در این رابطه و ارتباط را به نسبت و انتساب خوب می‌دانم و به عنوان و آغاز مرکز و بین ملی فضای مجازی و استعاری از پیشرفت و ارتقا کار راضی و رضا هستیم خوراکیان در پاسخ و پتواز به این سؤال که چرا با گذشت و اغماض حدود 10 ماه از مصوبه شورای عالی و بلند فضای مجازی و استعاری در خصوص حمایت و پشتیبانی از پیام‌رسان‌های داخلی، چرا بخش اندکی و پشیزی از آن اجرا و ادا شده، گفت: من نگاهم تا این حد منفی نیست. در ابتدا و آغاز به خاطر و حافظه انتخابات و روند و جریان تشکیل و ایجاد دولت و اقبال جدید، مقداری و اندکی زمان و دوران را از دست دادیم اما بعد از آن که جلسات تشکیل و ایجاد شد و وظایف مشخص و آشکار شد، این مصوبه جزو مصوباتی بود که اتفاقاً با جدیت و اهتمام در مرکز و بین ملی فضای مجازی و استعاری پیگیری و پی جویی شد. جلسات با حضور و ظهور خود وزرا و همچنین و ایضاً رئیس و امیر سازمان و اداره صداوسیما تشکیل و ایجاد شد و پس از مشخص و آشکار شدن وظایف هر کدام، کارهای مؤثر زیادی و اضافی صورت و چهره گرفت؛ همچنین و ایضاً قوه‌ی قضائیه وظایف خود را اجرا و ادا کرده است. وزارت و حکومت ارتباطات هم به وظایف خود از جمله و تمام پرداخت و ادا وام 5 میلیاردی عمل کرده؛ در حال حاضر یکی از پیام‌رسان‌ها آن را دریافت و بدست آوردن کرده و یکی دیگر هم در حال دریافت و بدست آوردن است. برای بقیه و بازمانده هم مشکل و ابهام آمیز خاصی وجود و بود ندارد، فقط باید خودشان توانایی و استطاعت ایجاد و ابداع آن اندک و اقل شرایط و اسباب لازم و بایست را داشته باشند. من در مجموع و تمام همکاری و معاضدت دستگاه‌های مختلف و جوراجور در این رابطه و ارتباط را به نسبت و انتساب خوب می‌دانم و به عنوان و آغاز مرکز و بین ملی فضای مجازی و استعاری از پیشرفت و ارتقا کار راضی و رضا هستیم، البته و حتماً به طور طبیعی هنوز در حد تمام و کمال و استغنا هنوز انجام و اجرا نشده است. به عنوان و آغاز مثال و مانند برای ایجاد و ابداع قابلیت‌های کسب‌وکار در پیام‌رسان‌ها، ما جلسات بسیار و انبوه متعددی هم با خود پیام‌رسان‌ها و هم با مسئولان بانک مرکزی داشتیم و خیلی و بس از مشکلات در این زمینه و اساس برطرف و رفع شده است. مسئله‌ی خروج و برون دستگاه‌های دولتی از پیام‌رسان خارجی و برونی بدون و بری ضابطه و دستور مسجل و تسجیل و مسلم و اهل است معاون و پیشکار محتوایی مرکز و بین ملى فضاى مجازى در رابطه و ارتباط با اهمیت و ابهت استفاده‌ی دستگاه‌های حاکمیتی از پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی در خدمات و خدمت ها دولت و اقبال الکترونیک و سایر امور جاری، اظهار و ابراز داشت: در همین زمینه و اساس مصوبه‌ای داشتیم که به بسیاری و تکثر از دستگاه‌ها ابلاغ شده و به مابقی و بازمانده هم در حال ابلاغ است. مسئله‌ی خروج و برون دستگاه‌های دولتی از پیام‌رسان خارجی و برونی بدون و بری ضابطه و دستور مسجل و تسجیل و مسلم و اهل است و به طور جدی در حال پیگیری و پی جویی است؛ در آینده و آتی حتماً با دستگاه‌هایی که به این مصوبه بی‌توجهی و بی التفاتی کنند، برخورد و تماس جدی توسط و میانجیگری نهادهای نظارتی صورت و چهره خواهد گرفت. اما در رابطه و ارتباط با افزودن خدمات و خدمت ها دولتی به پیام‌رسان‌ها، ما آن را در سند پیام‌رسان به صورت و چهره مرحله‌ای دیده‌ایم؛ یعنی ما متناسب با میزان و اندازه رشد پیام‌رسان‌ها از نظر جلب مخاطب به مرور و تکرار یک سری امتیازات جدیدی در ارائه و عرضه خدمات و خدمت ها به آن‌ها می‌دهیم. در واقع و حقیقت اینطور نیست و تلف که همه‌ی پیام‌رسان‌ها از روز اول بتوانند همه‌ی خدمات و خدمت ها دولتی و خدمات و خدمت ها عمومی و عام را ارائه و عرضه دهند، بلکه باید به حدی از جذب مخاطب برسند و بعد ما در طول مسیر و جاده این اجازه و اجازت را به آن‌ها خواهیم داد. اگر تصمیمی مبنی و حاکی بر فیلترینگ تلگرام گرفته و افسرده شود، حتماً در زمان و دوران مناسب و درخور اعلام و آگاهانیدن می‌شود که مردم و آدم فرصت و فراغت اقدامات لازم و بایست را داشته باشند وی در خصوص آخرین و آخری تصمیم و آهنگ شورای عالی و بلند فضای مجازی و استعاری در رابطه و ارتباط با فیلترینگ تلگرام، ابراز و افشا داشت: بنا بر این است که اگر تصمیمی مبنی و حاکی بر فیلترینگ تلگرام گرفته و افسرده شود، حتماً در زمان و دوران مناسب و درخور اعلام و آگاهانیدن می‌شود که مردم و آدم فرصت و فراغت اقدامات لازم و بایست را داشته باشند. البته و حتماً این موضوع و سوژه اولویت و برتری بعدی و آتی است، آن چیزی که الآن در اولویت و برتری اول هست، این مسئله و امر است که مردم و آدم از آسیب‌ها و چالش‌های حضور و ظهور خود و بردن و جا فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای خود در پیام‌رسان‌هایی که هیچ ضابطه و دستور و اصولی ندارند و هویتی در آن‌ها رعایت و احترام نمی‌شود با خبر شوند و خودشان بتوانند بستر امن و مناسب و درخور برای فعالیتشان را انتخاب و تعیین کنند. نباید اینگونه و این چنین باشد که یک پیام‌رسان برای بردن و جا سرمایه‌های مردم، با سواستفاده از ناآگاهی و بی خبری عمومی، شایعاتی درباره‌ی پیام‌رسان‌های داخلی و اندرونی درست و راست کند. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها