logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time25 اردیبهشت 1397
کاهش 400 متر مکعبی آب ورودی به دریاچه ارومیه
رئیس سازمان محیط زیست گفت: آب ورودی به دریاچه ارومیه ۴۰۰ میلیون متر مکعب کمتر از پارسال است که یکی از دلایل آن حبس کردن آب‌ها پشت سد‌ها است.
به گزارش و اعلام گروه و امت اجتماعی و مدنی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ عیسی کلانتری و شهربانی رئیس و امیر سازمان و اداره حفاظت و حراست محیط زیست و تعیش در همایش نقش آموزش و پرورش محیط زیست و تعیش در توسعه و بسط پایدار و استوار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در واحد و تنها تبریز اظهار و ابراز کرد: ما انسان‌ها معمولا و طبق معمول بعد از اینکه تخریب و انهدام می‌کنیم، مجددا به فکر احیا و زنده سازی هستیم؛ ابتدا و آغاز ویران و بایر می‌کنیم، سپس با هزینه‌های چند هزار و الف برابری و تساوی به فکر احیا و زنده سازی هستیم. وی افزود: زمانی که ارتفاع و اوج دریاچه ارومیه در سال ۱۳۸۱ نزدیک و پهلو به یک هزار و الف و ۲۷۵ مترمکعب بود، تذکراتی در رابطه و ارتباط با خشکی و بر دریاچه ارومیه به گوش رسید، اما سازمان و اداره محیط زیست و تعیش وقت با انکار و ابا از بروز و ابراز چنین رخداد و اتفاق محیط زیستی چشم پوشی کرد. رئیس و امیر سازمان و اداره حفاظت و حراست محیط زیست و تعیش با اشاره و استعاره به اینکه ۱۸ درصد از تغییرات اقلیمی تاثیرگذار و اثرگذار بر روند و جریان خشکی و بر دریاچه ارومیه بود، خاطرنشان و اعلام کرد و گفت: نباید فراموش کنیم که عامل و آژانس اصلی و حقیقی خشکی و بر دریاچه ارمیه خودمان بودیم و نباید دیگران را مقصر و بزه کار بدانیم. محیط زیست و تعیش مسئله و امر کل کشور و ارض با ۸۰ میلیون و هزارهزار نفر جمعیت و سامان است؛ زمانی که حفظ محیط زیست و تعیش وابسته و خویش به سازمانی و تشکیلاتی با پنج هزار و الف پرسنل و اعضا خلاصه و اجمال شود، توانایی و استطاعت مدیریت محیط زیست و تعیش با ۸۰ میلیون و هزارهزار جمعیت و سامان با مشکل و ابهام آمیز مواجه و برابر خواهد شد؛ لذا علاوه و اضافه بر تبخیر و بخار بالای دریاچه ارومیه، آب‌هایی که قرار و رسم بود مصرف و استعمال شود و وارد و رسیده دریاچه ارومیه نشود، ازجمله تذکرات مهم به شمار و رقم می‌رفت. کلانتری و شهربانی یادآور و خاطرنشان شد: آب ورودی و در به هامون و بادیه کمتر از ۵ میلیون و هزارهزار متر مکعب در ۸ ماه گذشته و پیش بود، در حالی که باید بیش از یک میلیارد و هزارمیلیون متر مکعب باشد. وی افزود: ما انسان‌های فرصت و فراغت طلب، باوجود و باعرضه دسترسی به تکنولوژی، انسان‌های بسیار و انبوه خودخواهی و تکبر به علت دانش و اندیشه کم و بینش و بصیرت کوتاه و خلاصه هستیم که همه چیز را برای نسل حاضر می‌خواهیم. رئیس و امیر سازمان و اداره حفاظت و حراست محیط زیست و تعیش با بیان و تاویل اینکه طی سال‌های اخیر و آخری ایجاد و ابداع سد‌های سیوند و ملاصدرا منجر و کشیده به خشک شدن و از بین رفتن و جارو سد بختگان شد، اذعان و اعتراف کرد: باعث و انگیزه خشک شدن تمامی سد‌هایی که خشک شدند، خودمان بودیم. در حال حاضر دریاچه ارومیه نیمه و شقه جان است و امیدواریم با اقداماتی که در راستای احیای آن توسط و میانجیگری مردم و آدم و دانشگاهیان صورت و چهره می‌گیرد، بتوانیم آن را حفظ کنیم. وی گفت: واقع و حقیقت شدن همه تالاب‌ها و دریاچه‌ها در انتهای حوضه‌های آبریز یکی از اساسی‌ترین مشکل و ابهام آمیز در کشور و ارض محسوب می‌شود. وی با اشاره و استعاره به تاکید و ابرام رئیس و امیر جمهور و توده به رعایت و احترام و پیگیری و پی جویی چهار مسئله و امر در حوزه پسماند، گرد و غبار و خاک و هوای کلانشهر و احیای تالاب‌ها گفت: متاسفانه و بدبختانه احیای تالاب‌ها کار بسیار و انبوه دشواری و اشکال است و امیدواری و امید ما برای احیای تالاب‌ها به دلیل و بلد تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و افزایش و ازدیاد بهره و برخه برداری‌ها خیلی و بس محدودتر شده است. کلانتری و شهربانی تصریح و آشکارایی کرد: باتوجه به اینکه روز‌های گذشته و پیش میزان و اندازه بارندگی و بارش نسبت و انتساب به میانگین سالیانه، ۳۶ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که در حوضه دریاچه ارومیه با افزایش و ازدیاد ۲۳ درصدی بارش‌ها نسبت و انتساب به سال گذشته و پیش برخوردار و بهره مند بودیم. به این معنی و مفهوم که آب ورودی و در به دریاچه ارومیه ۴۰۰ میلیون و هزارهزار متر مکعب کمتر از پارسال و پار است که یکی از دلایل و ادله آن حبس کردن و اجرا آب‌ها پشت سد‌ها است که لازم و بایست است وزارت و حکومت نیرو و توان به تعهدات خود در راستای رهاسازی آب‌ها عمل کند. وی با بیان و تاویل اینکه پاسداری و پاس از محیط زیست، وظیفه و تکلیف هر شهروند و اهالی است، افزود: حفاظت و حراست از محیط زیست، حفاظت و حراست از یک سازمان و اداره دولتی نیست. اگر ۸۰ میلیون و هزارهزار نفر نخواهند به تعهدات زیست و تعیش محیطی خود عمل کنند، انتظاری از مسئولان نیز نداشته باشند. رئیس و امیر سازمان و اداره حفاظت و حراست محیط زیست و تعیش ادامه و امتداد داد: اولین و آغازین آموزش و پرورش باید به مدیران رده بالای کشور و ارض باشد، چرا که دانش و اندیشه و آگاهی و آگهی محیط زیستی این افراد در خیلی و بس موارد و موردها پایین‌تر از متوسط جامعه و اجتماع است و نباید فکر کنند هرآنچه در حال حاضر به اختیار و انتخاب دارند را مصرف و استعمال کنند. وی تاکید و ابرام کرد: سیاست‌ها و وضعیت و چگونگی اقتصادی کشور و ارض تابع ایدئولوژی انقلابی و چریک کشور و ارض است، در حالی که یکی از چهار اصل توسعه و بسط پایدار، حفظ حقوق و ادرار نسل‌های بعدی و آتی است؛ متاسفانه و بدبختانه در سیاست و تدبیر هایمان هیچ جایگاهی برای نسل‌های بعدی و آتی نداریم و فکر می‌کنیم هرچه که داریم خودمان باید مصرف و استعمال کنیم. وی با بیان و تاویل اینکه برای خودکفا و بی نیاز و مستقل و آزاد بودن، با دنیا و آفاق قطع ارتباط و بستگی می‌کنیم و به جای آن بر منابع و منبع ها موجود و حاضر در کشور و ارض فشار و تنگی می‌آوریم، گفت: متوسط مصرف و استعمال آب شیرین و شکرین برای هر شهروند و اهالی یک هزار و الف و ۱۰۰ لیتر مکعب در سال است، این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد مردم و آدم سالانه و سالیانه زیر ۷۰۰ لیتر مکعب آب شیرین و شکرین مصرف و استعمال می‌کنند، این به معنی و مفهوم خیانت و بدعهدی به نسل‌های بعدی و آتی محسوب می‌شود. شاید و احتمالا یکی از دلایل و ادله آن بیگانه و اجنبی بودن و وجود دانشگاهیان با برنامه و پروگرام ریزی بلند و دراز مدت و مزدوری برخی و بعضی از کارشناسان امر بوده که تابع رئیس و امیر و مدیران رده بالا بودند. وی اذعان و اعتراف کرد: محیط زیست و تعیش تنها و عزب سازمانی و تشکیلاتی است که پاسدار و پاسبان حق و حقوق و ادرار نسل‌های بعد است. وقتی علم از جامعه و اجتماع جدا شود و وقتی دستگاه‌های دولتی به فکر وظایفشان نباشند، اولین و آغازین جایی که باید فریاد و بانگ کشید، سازمان و اداره محیط زیست و تعیش است؛ چرا که مالکیت و تملک دریاچه ارومیه برای سازمان و اداره محیط زیست و تعیش است. متاسفانه و بدبختانه ما تازه می‌خواهیم در قرن ۲۱ ام بحث محیط زیست و تعیش را توسعه و بسط بدهیم. وی تصریح و آشکارایی کرد: چیزی که در کشور و ارض حائز و دارا اهمیت و ابهت نیست، نبود و عدم برنامه و پروگرام ریزی بلند و دراز مدت است؛ در حال حاضر هیچ کدام و کدامیک از تالاب‌ها از بین ۵۰ تالاب و آبدان زنده و جاندار نیست. رئیس و امیر سازمان و اداره حفاظت و حراست محیط زیست و تعیش با بیان و تاویل اینکه فرهنگ و دائره المعارف سازی به معنی و مفهوم آگاه و آشنا کردن و اجرا مردم و آدم و حد و حدودشان است، اظهار و ابراز کرد: مردم و آدم باید نان دربیاورند، اما برای نان درآوردن ابتدا و آغاز به تنفس و استنشاق نیاز و احتیاج دارند. کلانتری و شهربانی ادامه و امتداد داد: فرهنگ و دائره المعارف سازی بی ضابطه و دستور هیچ ارزشی ندارد؛ ما باید حق و حقوق و ادرار شهروندی را آموزش و پرورش بدهیم. ما حق اعتراض و انتقاد داریم، اما حق اعتراض و انتقاد تنها و عزب در مسائل نهی از منکر و اثم خلاصه و اجمال نمی‌شود. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها