logo
date_rangeجمعه 12 خرداد 1396
reply_all access_time26 اردیبهشت 1397
با این فناوری جدید گربه‌ها پادشاهی می‌کنند/ رباتی که اجازه پر زدن به هیچ پشه‌ای را نمی‌دهد
محققان در سراسر جهان اختراعات مختلفی را داشته‌اند که این فناوری‌ها زندگی جوامع بشری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش و اعلام خبرنگار و گزارشگر حوزه فن‌آوری‌های نوین و تازه گروه و امت علمی پزشكی باشگاه و انجمن خبرنگاران جوان؛ اختراعات روزمره و روزانه دانشمندان در سراسر و تمام جهان و آفاق می‌تواند زندگی و تعیش هر یک از شهروندان جهان و آفاق را تغییر و استحاله دهد؛ در این بسته خبری و مربوط به معرفی و شناسایی اختراعات جدید و اخیر در سراسر و تمام جهان و آفاق می‌پردازیم که سبب تحول و استحاله زندگی و تعیش هر یک از افراد می‌شود. رباتی‌ که جانوران را می‌خورد حشرات و حیوانات موزی همیشه و پیوسته انسان‌ها را مورد و مناسبت آزار و آسیب و اذیت و آزار خود قرار و رسم می‌دهند اما به تازگی یکی از مخترعان جهان و آفاق موفق و پیروز به تولید و پدیدآوری رباتی‌ شده است که حشرات موزی و موش‌ها را می‌خورد و پس از آنکه آن‌ها را خورد بدنشان را برای تولید و پدیدآوری انرژی و توان موردنیاز خود هضم می‌کند؛ طراحی و طرح ریزی این ربات‌ به گونه‌ای است که اجازه و اجازت نمی‌دهد هیچ حیوان موزی‌ای از دست او فرار و انهزام کند، بر روی سطح ربات‌ تله‌ای قرار و رسم داده شده است که با یک سنسور‌ و حسگر حرکتی حیوان موزی شناسایی و آشنایی می‌شود و در دام ربات‌ میوفتد‌ همچنین و ایضاً در گوشه و زاویه دستگاه و آلت شاخصی‌ قرار و رسم داده شده که از طریق آن صاحب و معاشر خانه می‌تواند از میزان و اندازه انرژی و توان تولید و پدیدآوری شده به وسیله و باعث انهدام و اضمحلال جانور و جاندار آگاه و آشنا شود. وسیله‌ای برای بازی و لعب گربه‌ها بسیاری و تکثر از شهروندان در سراسر و تمام جهان و آفاق حیوانات خانگی و منسوب از جمله و تمام گربه و پیشی را نگه‌داری می‌کنند اما گاهی اوقات و دوران پیش می‌آید که نمی‌دانند گربه و پیشی خود را چگونه و چسان باید نگه‌داری کنند؛ زیرا و برای اینکه این گربه و پیشی نیاز و احتیاج به بازی و لعب و شیطنت و بدجنسی دارد اما یکی از دانشمندان وسیله‌ای را طراحی و طرح ریزی کرده است که همانند و بسان یک پارک و باغ بازی و لعب برای گربه و پیشی است؛ این وسیله و باعث قابلیت و استحقاق تا شدن دارد و از یک تونل‌ و دالان برای خزیدن‌ و سینه مال گربه و پیشی و همچنین و ایضاً یک ستون و تیرک برای خاراندن کمر گربه و پیشی تشکیل و ایجاد شده است و از جمله و تمام ویژگی‌های مبتکرانه این دستگاه و آلت این است که به لوله‌ای مجهز و آماده است که توپ‌هایی رنگی در آن قرار و رسم دارند که گربه و پیشی می‌تواند با آن توپ‌ها بازی و لعب کند. جلوگیری و پیشگیری از قطع بی‌رویه و بی قاعده درختان با فناوری نوین و تازه درختان بسیار و انبوه زیادی و اضافی برای آنکه یک کاغذ و قرطاس و یا مداد تولید و پدیدآوری شوند از بین می‌ورند اما به وسیله و باعث ساخت و ساختن و طراحی و طرح ریزی دستگاه‌های جدید و اخیر تا حد بسیار و انبوه زیادی و اضافی می‌توان از قطع بی‌رویه و بی قاعده درختان جلوگیری و پیشگیری کرد؛ این دستگاه و آلت به گونه‌ای طراحی و طرح ریزی شده است که برگ‌های باطله و بی اعتبار موجود و حاضر در یک دستگاه و آلت پرینت‌ را درون و اندر غلتک خود می‌چرخاند و سپس آن برگه‌ها را به مداد تبدیل و تبادل می‌کند، در این صورت و چهره دیگر نیاز و احتیاج نیست و تلف برای تولید و پدیدآوری مداد درختان بیشتری قطع شوند. انتهای پیام/
برچسب‌ها
سایر خبرها

جدیدترین خبرها